Display: visual, text

Leo Eitinger

eitinger.cz [current version]

Stránky věnované osobnosti moderní psychiatrie obsahují biografické údaje, informace o holocaustu, 1. světové válce, Nansenově nadaci, výčet akcí uspořádaných k výročí Lea Eitingera.

Publisher: Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí

Licence: CC BY-SA 4.0

Nadační fond obětem holocaustu

fondholocaust.cz [current version]

Informace pro podporu projektů zaměřených na problematiku holocaustu. Součástí jsou informace o podpořených programech a grantech.

Publisher: Nadační fond obětem holocaustu

1