Display: visual, text

Národní registr pramenů a studánek

estudanky.cz [current version]

Registr si klade za cíl podchytit veřejně přístupné zdroje vody na území ČR a přispět tak k záchraně mizejících vodních zdrojů

Publisher: Český svaz ochránců přírody. Sdružení Mladých ochránců přírody

Povodí Moravy

www.pmo.cz [current version]

Stránky státního podniku, který mimo jiné sleduje stav koryt vodních toků v oblasti povodí Moravy. Součástí informace o vodáckých akcích, aktuální zprávy a Zpravodaj o vodě.

Publisher: Povodí Moravy

Povodí Odry : státní podnik

www.pod.cz [current version]

Stránky státního podniku, který spravuje vodní díla, významné a určené drobné vodní toky na území povodí Odry. Informace o firmě, aktuální hydrologické situaci a aktuálním dění, součástí podnikový časopis Kapka.

Publisher: Povodí Odry

Povodí Ohře

www.poh.cz [current version]

Stránky státního podniku, který spravuje významná a určené drobné vodní toky v oblasti Ohře a dolního Labe. Informace o firmě, aktuální hydrologické situaci, kvalitě koupacích vod, aktuálním dění a dalším.

Publisher: Povodí Ohře

1