Display: visual, text

Výzkumný ústav pícninářský

vupt.cz [current version]

Informace o aktivitách Výzkumného ústavu pícninářského zaměřeného na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství

Publisher: Výzkumný ústav pícninářský

Zahradnická fakulta

zf.mendelu.cz [current version]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti, pořádaných akcích a jednotlivých katedrách

Publisher: Mendelova univerzita. Zahradnická fakulta

1