Display: visual, text

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

www.ctu.cz [current version]

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Publisher: Český telekomunikační úřad

Nejvyšší kontrolní úřad

nku.cz [current version]

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Webové stránky přinášejí informace o kontrolní činnosti a odpovídající publikace a dokumenty

Publisher: Nejvyšší kontrolní úřad

1