Display: visual, text

Asociace občanských poraden

obcanskeporadny.cz [current version]

Informace o Asociaci občanských poraden, zřízené pro rozvoj sítě občanských poraden, poskytujících sociálně právní poradenství

Publisher: Asociace občanských poraden

Česká leasingová a finanční asociace

clfa.cz [current version]

Asociace se podílí na přípravě právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Informace o asociaci a charakteristika nebankovních finančních produktů, grafy a žebříčky vývoje na jejich trhu

Publisher: Česká leasingová a finanční asociace

Podepsat můžeš, přečíst musíš! : váš podpis znamená mnoho!

vaspodpis.cz [current version]

Informace o rizicích při uzavírání smlouvy o půjčce (spotřebitelský úvěr): smluvní podmínky, řešení případných sporů, možnost odstoupit od smlouvy. Cílem je osvěta spotřebitele a minimalizace rizika jeho pádu do dluhové pasti

Publisher: Sdružení českých spotřebitelů

1