Display: visual, text

CMA - Společnost pro výzkum historického podzemí

www.podzemi-cma.cz [current version]

Informace o historickém podzemí na území České republiky - podzemní továrny, podzemní lomy, stará důlní díla, aj.

Publisher: CMA - Společnost pro výzkum historického podzemí

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

hornicky-klub.info [current version]

Zdroj přináší informace z oblasti hornictví v Ostravském kraji. Součástí ostravský slovník.

Publisher: Klub přátel hornického muzea v Ostravě

Zdař Bůh.cz

www.zdarbuh.cz [current version]

Stránky o českém hornictví, jeho zašlé slávě a současnosti.

Publisher: Kukutsch, Radovan

1