Display: visual, text

IM6 : časopis Fakulty informatiky MU

www.fi.muni.cz/im6/ [current version]

Elektronický časopis, který se věnuje moderním tématům elektronické kultury jako je role médií, moderního umění, vývoj společnosti apod.

Publisher: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Krištof Kintera

www.kristofkintera.com [current version]

Galerie fotografií a videa zachycující dílo současného umělce Krištofa Kintery, který se zaměřuje na kritiku současné konzumní společnosti

Publisher: Kintera, Krištof

Talentum.cz : portál pro umělce o umění

www.talentum.cz [current version]

Jedná o stránky projektu, který vystavuje díla začínajících umělců z oblasti designu, digitálních médií, fotografie, grafiky, kresby, malířství, sochařství a textilu. Součástí zdroje jsou i návody pro zvládnutí základních technik pro kreslení

Publisher: GraphArts - studio Grus

1