Display: visual, text

Hospodářsko-ekonometrický portál

nevimajan.protokol.cz [current version]

Portál podávající alternativní pohled na oblasti dění hospodářské politiky v rámci uceleného systému národního hospodářství České republiky a Evropské unie

Publisher: Nevima, Jan

1