Display: visual, text

Grant journal

www.grantjournal.com [current version]

Vědecký časopis publikující recenzované vědecké práce, vědecké studie, výsledky výzkumné a vědecké činnosti příjemců grantů a veřejných podpor.

Publisher: Magnanimitas

Working papers CVKS ESF MU

www.econ.muni.cz/centra-a-strediska/centrum-vyzkumu-konkurencni-schopnosti-ceske-ekonomiky/publikacni-cinnost-a-vysledky/242-working-papers-cvks-esf-mu [current version]

Na webu jsou k dispozici průběžně vydávané Working Papers CVKS ESF MU - dílčí výzkumné studie v rámci výstupů Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky

Publisher: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta

1