Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 

COVID-19


Klíčová slova sklizně:

Koronavirus COVID-19 hýbe světem. Průběžně vznikající tematická kolekce sleduje jeho přítomnost a dopady z různých úhlů. Snaží se zachytit v čase vládní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, lékařské a zdravotní portály, ohlasy v různých typech médií, dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, zdroje zkoumající ekonomické, právní a sociální dopady vládních opatření, konspirační teorie nebo umělecké reflexe. České webové zdroje jsou i součástí velké mezinárodní kolekce Novel Coronavirus (COVID-19), kterou připravuje konsorcium webových archivů IIPC (https://archive-it.org/collections/13529).


Seznam URL v CSV

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus [aktuální verze]

https://www.linka1212.cz/ [aktuální verze]

https://www.ozdravotnictvi.cz/ [aktuální verze]

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3209590-zive-zeme-v-nouzi-s-danielem-stachem?fbclid=IwAR2GssqJ1V_w_F9hiAtmAsrR8nS7CQ2Ib3PeXgKQJVsyMMbHVsGtc0SzNRw [aktuální verze]

https://www.youtube.com/watch?v=6WkXj0J0CM4&t=11s [aktuální verze]

https://www.muni.cz/koronavirus [aktuální verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 83