Zobrazení: vizuální, textové

Výbor dobré vůle : Nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz [aktuální verze]

Web celorepublikově známé nadace. Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.Vydává časopis Dobré zprávy.

Vydavatel: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

1