Zobrazení: vizuální, textové

Pražská organizace vozíčkářů : POV

www.pov.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, jehož cílem je obsáhnout potřeby lidí na vozíku, podpořit integraci do společnosti a vyrovnávat jejich příležitosti. Informace o sdružení, bezbariérové dopravě a aktuálním dění.

Vydavatel: Pražská organizace vozíčkářů

1