Zobrazení: vizuální, textové

Informační centrum Akademie věd ČR pro Inovace

www.icavi.cas.cz [aktuální verze]

Centrum propojuje rozsáhlou základnu výzkumu a vývoje v AV ČR se zájmy ostatních veřejných i soukromých subjektů a snaží se tak urychlovat přenos výsledků výzkumu do praxe. Informace o technickém vybavení centra, realizovaných seminářů, nabídka služeb, aktuality

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Úřad průmyslového vlastnictví

upv.gov.cz [aktuální verze]

Webové stránky Úřadu průmyslového vlastnictví. Obsahují informace o průmyslových právech, příslušné právní předpisy, seznam poskytovaných služeb úřadu, publikační činnost

Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví

1