Zobrazení: vizuální, textové

Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice

www.icmcr.cz [aktuální verze]

Informace o informačních centrech pro mládež na území České republiky, metodika pro založení a koncepce rozvoje informačních center v České republice

Vydavatel: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR

1