Zobrazení: vizuální, textové

Fórum dárců

donorsforum.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení podporující rozvoj filantropie v ČR. Informace o činnosti, realizovaných projektech a poskytovaných službách. Obsahuje Bulletin FD, magazín CSR fórum, Zpravodaj CSR nebo slovník pojmů

Vydavatel: Fórum dárců

Nadace OSF Praha

www.osf.cz [aktuální verze]

Stránky Nadace Open Society Fund Praha, která financuje a realizuje celostátní i lokální projekty. Zdroj obsahuje programové oblasti fondu, informace o poskytování grantů a stipendií.

Vydavatel: Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Otakara Motejla

www.motejl.cz/ [aktuální verze]

Stránky nadace usilující o efektivní veřejnou správu a fungující občanskou společnost. Součástí informace o fondu, Čtvrtletník-

Vydavatel: Nadace Open Society Fund Praha

Nadace partnersví

nadacepartnerstvi.cz [aktuální verze]

Podpora projektů zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje. Zahrnuty jsou informace o programech, grantech, cenách a ostatních aktivitách Nadace Partnerství

Vydavatel: Nadace Partnerství

Nadační fond angažovaných nestraníků : NFAN

nfan.cz [aktuální verze]

Informace o nadačním fondu, jeho aktivitách a organizaci. Fond udílí několik cen osobnostem, které se zasloužily o rozvoj občanské společnosti.

Vydavatel: Klub angažovaných nestraníků

Licence: CC BY 3.0 CZ

Nadační fond Čapkova Strž

karelcapek.info [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace na podporu Památníku Karla Čapka. Informace o životě Karla Čapka a jeho díle, součástí fotogalerie a informace o pamětních deskách a pomnících.

Vydavatel: Nadační fond Čapkova Strž

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

njh.cz [aktuální verze]

Stránky nadačního fondu zaměřeného na podporu talentovaných dětí obsahují informace o fondu, Ceně Jaroslava Heyrovského a jejích laureátech, výroční zprávy a plné texty seminářů.

Vydavatel: Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadační fond obětem holocaustu

fondholocaust.cz [aktuální verze]

Informace pro podporu projektů zaměřených na problematiku holocaustu. Součástí jsou informace o podpořených programech a grantech.

Vydavatel: Nadační fond obětem holocaustu

Nadační fond proti korupci

www.nfpk.cz [aktuální verze]

Stránky nadačního fondu zaměřeného na boj proti korupci a budování etických hodnot ve společnosti. Informace o kauzách, donátorech, součástí mediální sdělení.

Vydavatel: Nadační fond pro boj proti korupci

Státní fond životního prostředí České republiky

sfzp.cz [aktuální verze]

Finanční zdroj pro ochranu a zlepšování stavu životního prostředí, ukázky projektů financovaných z fondu, videonahrávky, zahrnut též časopis Priorita

Vydavatel: Státní fond životního prostředí ČR

1