Zobrazení: vizuální, textové

Inventura

inventura.org [aktuální verze]

Galerie výtvarného umění i krátkých filmů umělců, kteří trpí mentální retardací nebo jinými duševními poruchami. Jedná se o projekt občanského sdružení Inventura

Vydavatel: Inventura

1