Zobrazení: vizuální, textové

BiblioHelp : léčba knihou

www.bibliohelp.cz [aktuální verze]

Biblioterapeutický průvodce s anotacemi knih, které mohou pomoci při řešení konkrétních problematických životních situacích

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

ey2010.cz [aktuální verze]

Informační kampaň, jejímž cílem je upozornit na problém chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Součástí stránek informace o jednotlivých tematicky zaměřených akcích týkajících se nezaměstnanosti, předlužení, vzdělávání osob ze znevýhodňujícího prostředí apod.

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Noviny Práce a sociální politika

www.mpsv.cz/cs/3644 [aktuální verze]

Články na témata sociální politika, sociální služby a dávky, důchody, životní úroveň, práce a zaměstnanost.

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nový prostor

novyprostor.cz [aktuální verze]

Časopis se snaží pomoci prodejcům v nouzi. Jedná se o živý a interaktivní společenský magazín zajímající se o lidská práva, ekologii, kulturu a další. Obsah čísel dostupný od roku 2006, plné texty od roku 2009.

Vydavatel: Nový prostor

Rosa : občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám - obětem domácího násilí

rosa-os.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách sdružení Rosa, které řeší problematiku domácího násilí. Informace o sdružení, podpůrné materiály

Vydavatel: Rosa

Sdružení Linka bezpečí

linkabezpeci.cz [aktuální verze]

Informace o sdružení, jehož cílem je pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Podpůrné materiály

Vydavatel: Sdružení Linka bezpečí

Social Watch Česká republika

www.socialwatch.cz [aktuální verze]

Stránky české organizace mezinárodní sítě občanských organizací prosazující mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňující právo každého člověka nežít v chudobě. Součástí stránek jsou každoročně publikované zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen.

Vydavatel: Česká koalice Social Watch

Licence: CC BY-NC 4.0

Stop násilí

stopnasili.cz [aktuální verze]

Web věnovaný problematice domácího násilí. Podpůrné informace pro oběti i příspěvky pro odbornou veřejnost

Vydavatel: Rosa

1