Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín výzkumné projekty je 17:
preview

6. rámcový program EU : 2002 - 2006 - 6rp.cz [archivovaná verze]

Informační materiály o uplynulém 6. rámcovém programu Evropské unie, prostřednictvím kterého bylo možno žádat o finanční podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Popis programu, tématické priority, možnosti zapojení malých a středních podniků, specifické aktivity

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Klíčová slova: Evropská unie, granty, podpora vědy a výzkumu, výzkum a vývoj, výzkumné projekty

preview

Centrum Excelence Telč - cet.arcchip.cz [archivovaná verze]

Stránky projektu výstavby výzkumného a vývojového centra. Informace o projektu, jeho realizaci, laboratořích, výzkumném programu a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Klíčová slova: udržitelný rozvoj, výzkumné projekty, výzkumné ústavy

preview

Constraint satisfaction optimisation research group - kti.mff.cuni.cz/~bartak/clp/ [archivovaná verze]

Stránky výzkumné skupiny, která se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zvýšení efektivnosti optimalizace při řešení problémů za pomoci logického programování s omezujícími podmínkami (constraint logic programing) a metodiky vyvozování znalostí (knowledge reasoning). Články a aktuality z oboru, výzkumné projekty, vědečtí pracovníci

Vydavatel: Constraint & logic programming research group

Klíčová slova: aplikovaný výzkum, kombinatorická optimalizace, logické funkce, logické programování, výzkumné projekty

preview

Czech research and technology development : Czech rtd : research and technology development - www.czechrtd.info [archivovaná verze]

Projekt Technologického centra Akademie věd České republiky, který mapuje oblast výzkumu a technologického rozvoje, (research and technology development) v České republice. Analýzy, koncepce, seznam relevantních českých institucí uspořádaný dle oboru, ve kterém působí. Stránky jsou v anglickém jazyce

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Klíčová slova: Česko, technologický rozvoj, výzkum a vývoj, výzkumné projekty, výzkumné ústavy

preview

Czech technology days - czechtechnologydays.org [archivovaná verze]

Popis mezinárodní spolupráce České republiky s vybranými světovými zeměmi v oblasti výzkumu, vývoje a podpory investic do podnikání. Informace jsou v anglickém jazyce

Vydavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Klíčová slova: mezinárodní spolupráce, podnikání, výzkum a vývoj, výzkumné projekty, zahraniční investice

preview

Essentia - www.essentia.cz [archivovaná verze]

Recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikaci vědeckých poznatků a ochranu přírody v České republice

Vydavatel: Šváb, Václav

Klíčová slova: Česko, ekologie, ochrana přírody, popularizace vědy, věda, výzkumné projekty

preview

Institut teoretické informatiky - iti.mff.cuni.cz [archivovaná verze]

Institut se zabývá metodami, algoritmy a strukturami teoretické informatiky a jejich aplikace v informačních technologiích. Stránky obsahují seznam pracovníků institutu, partnery a aktuality. Součástí je přístup k plným textům vydaných publikací.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Institut teoretické informatiky

Klíčová slova: algoritmy (programování), informační sítě, informační technologie, Univerzita Karlova. Institut teoretické informatiky, výzkumné projekty

preview

Institute for theoretical computer science - iti.fi.muni.cz [archivovaná verze]

Stránky Institutu teoretické informatiky při Fakultě informatiky Masarykovy univerzity přinášejí informace o aktuálních výzkumných projektech, seznam pracovníků, pozvánky na konference a workshopy. Informace jsou v anglickém jazyce.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Klíčová slova: pravděpodobnostní metody, programování, výpočetní technika, výzkumné projekty

preview

Institute for theoretical computer science : Pilsen branch - dimatia.fav.zcu.cz/dm/iti/ [archivovaná verze]

Informace o projektu a jeho partnerech, směrech výzkumu a technického zajištění Institutu. Součástí je seznam spoluorganizovaných nebo relevantních setkání a konferencí. Informace jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce

Vydavatel: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Institut teoretické informatiky

Klíčová slova: algoritmy (programování), informační technologie, výpočetní technika, výzkumné projekty, Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd

preview

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity - iips.cz [archivovaná verze]

Mezinárodní politologický ústav MU je nezávislým vědeckým pracovištěm, které se od svého založení v roce 1990 zaměřuje na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti. Na webových stránkách jsou uvedeny informace z konferencí, o projektech, soutěžích a studentské sekci

Vydavatel: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Klíčová slova: politologie, výzkumné projekty

preview

Národní park Šumava - npsumava.cz [archivovaná verze]

Stránky národního parku obsahují návštěvnické informace, údaje o přírodě a správě národního parku. Součástí jsou také zajímavosti.

Vydavatel: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Klíčová slova: Národní park Šumava (Česko), národní parky, příroda, výzkumné projekty

preview

Národní technické muzeum - www.ntm.cz [archivovaná verze]

Organizační struktura, historie, sbírky, projekty, vydavatelská činnost, vědecké a další aktivity Národní technického muzea. Součástí rozsáhlé informace o archivu a knihovně muzea.

Vydavatel: Národní technické muzeum

Klíčová slova: Česko, muzea, národní muzea, Národní technické muzeum (Praha, Česko), technická muzea, technické sbírky, výzkumné projekty

preview

National centre for biomolecular research : NCBR - www.ncbr.muni.cz [archivovaná verze]

Zdroj prezentující výzkumné projekty z oblasti molekulární biologie, chemie a genetiky řešené NCBR. Zahrnuje informace o ústavu, administrativní strukturu, přednášející, aktuality

Vydavatel: Masarykova univerzita. Národní centrum pro výzkum biomolekul

Klíčová slova: biomolekuly, chemoinformatika, nanotechnologie, výzkumné projekty

preview

Psychologický ústav - www.phil.muni.cz/wups/ [archivovaná verze]

Informace o studiu, vyučujících, výzkumné projekty, publikační činnost, pozvánky na konference, aktuality.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Psychologický ústav

Klíčová slova: Masarykova univerzita. Psychologický ústav, psychologie, univerzity, vysoké školy, výzkumné projekty

preview

Tecnicall : čtvrtletník Českého vysokého učení technické v Praze - www.tecnicall.cz [archivovaná verze]

Časopis informující o výsledcích vědy, výzkumu, událostech, projektech, přednáškách a konferencích na ČVUT v Praze.

Vydavatel: ČVUT

Klíčová slova: technika, výzkum a vývoj, výzkumné projekty

preview

Technologické centrum AV ČR - www.tc.cz [archivovaná verze]

Webová prezentace Technologického centra Akademie věd České republiky

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Klíčová slova: Akademie věd České republiky. Technologické centrum, Česko, inovace, regionální rozvoj, technologický rozvoj, transfer technologií, výzkumné projekty

preview

Ústav pro studium totalitních režimů - www.ustrcr.cz [archivovaná verze]

Webová stránka ÚSTR, dokumenty a projekty o době nesvobody (období od 30. září 1938 do 4. května 1945) a době komunistické totalitní moci, antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. Součástí je nabídka výstav, přednášek a vydaných publikací.

Vydavatel: Ústav pro studium totalitních režimů

Klíčová slova: Česko, dokumentární projekty, komunistický režim, okupace, totalitní režimy, výzkumné projekty

1
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 30.3.2015