Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín výchova a vzdělávání je 29:
preview

Adam.cz : zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže - www.adam.cz [archivovaná verze]

Stránky zaměřené na poskytování informací pro mladé lidi a organizace pracující s mládeží. Rozhovory, pozvánky, novinky, informace o vydaných knihách a soutěžích

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Klíčová slova: skauting, výchova a vzdělávání

preview

Apple ve školství - avs.vyuka.info [archivovaná verze]

Stránky zaměřené na využití výpočetní techniky, zejména pak iPad a Apple při výuce. Obsahuje návody a školení.

Vydavatel: Klubal, Libor

Klíčová slova: Apple iOS, učební pomůcky, učební texty, výchova a vzdělávání, výpočetní technika

preview

Březen, měsíc internetu CZ - www.brezen.cz [archivovaná verze]

Projekt zaměřený na vzdělávání veřejnosti pomocí internetu zejména prostřednictvím veřejných knihoven.

Vydavatel: BMI sdružení

Klíčová slova: internet, veřejné knihovny, výchova a vzdělávání

preview

Celé Česko čte dětem - www.celeceskoctedetem.cz [archivovaná verze]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Vydavatel: Celé Česko čte dětem

Klíčová slova: Celé Česko čte dětem (projekt), Česko, výchova a vzdělávání, výchova dítěte, výchova ke čtenářství

preview

Česko mluví o vzdělávání - ceskomluvi.cz [archivovaná verze]

Stránky kampaně, jejímž cílem je vytyčení jasné koncepce vzdělávací politiky. Součástí jsou články, videa, diskuse, názory a pohledy na vzdělávání od důležitých osobností.

Vydavatel: EDUin

Klíčová slova: Česko, výchova a vzdělávání, vyučovací metody, vzdělávací projekty

preview

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování - www.ctenarska-gramotnost.cz [archivovaná verze]

Webový portál pro učitele. Obsahuje podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvůrčího psaní, projektového vyučování, čtenářství a mediální výuky. Součástí články s tipy do výuky, přípravy na vyučování a sekundární literatura.

Vydavatel: Abeceda

Klíčová slova: čtení, gramotnost, projektové vyučování, výchova a vzdělávání

preview

Dža dureder - www.dzadureder.cz [archivovaná verze]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Klíčová slova: přijímací zkoušky, Romové, výchova a vzdělávání, vysokoškolské studium

preview

IInternational Journal of Teaching & Education : IJoTE - www.iises.net/international-journal-of-teachnig-education.html [archivovaná verze]

Odborný recenzovaný časopis v anglickém jazyce zaměřený na vzdělávání, výchovu a didaktiku. Obsahuje teoretické i empirické články a případové studie.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

Klíčová slova: didaktika, výchova a vzdělávání

preview

Institut aplikované psychoanalýzy - iapsa.cz [archivovaná verze]

Stránky Institutu aplikované psychoanalýzy, který se věnuje poskytování vzdělání v psychoanalýze formou aktivit nakladatelských, přednáškových, poradensko-školících a výcvikových. Informace o institutu a články z oblasti psychoanalýzy

Vydavatel: Institut aplikované psychoanalýzy

Klíčová slova: Česko, Institut aplikované psychoanalýzy, psychoanalýza, psychologie, výchova a vzdělávání

preview

Jeden svět na školách : audiovizuální vzdělávací portál - www.jedensvetnaskolach.cz [archivovaná verze]

Program společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je využívání výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Stránky obsahují informace o projekcích, anotace k uváděným filmům, věstník filmových klubů Jeden svět a další informace

Vydavatel: Člověk v tísni

Klíčová slova: Česko, dokumentární filmy, filmové festivaly a přehlídky, výchova a vzdělávání

preview

Karierní a pracovní poradenství - kappo.cz [archivovaná verze]

Projekt na podporu sociální integrace a zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zaměřuje se na pracovně-právní a kariérní poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání

Vydavatel: Člověk v tísni

Klíčová slova: Česko, profesní poradenství, sociálně ohrožené skupiny, sociální politika, sociální vyloučení, výchova a vzdělávání

preview

Katedra tělesné výchovy : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - www.ped.muni.cz/wpha/ [archivovaná verze]

Oficiální stránky Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahují informace pro studenty, fotogalerii a diskuzi.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra tělesné výchovy

Klíčová slova: Brno (Česko), Masarykova univerzita. Katedra tělesné výchovy, sport, výchova a vzdělávání, vysoké školy

preview

Leváci a leváctví : stránky o levácích a leváctví nejen pro rodiče, učitele a leváky - www.levactvi.cz [archivovaná verze]

Stránky věnované problematice leváků a jejich leváctví. Informace o předškolní výchově, psaní, písmu, pracovních a hudebních nástrojích leváků a dalším.

Vydavatel: Vodička, Ivo

Klíčová slova: leváci, leváctví, výchova a vzdělávání

preview

Národní institut dětí a mládeže - www.nidm.cz [archivovaná verze]

Informace o institutu, neformálním vzdělávání, mezinárodní spolupráci, projektech a Talentcentru. Součástí stránek časopis Inspiromat

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Klíčová slova: Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, mládež, organizace pracující s dětmi a mládeží, talentované děti, výchova a vzdělávání

preview

Paidagogos : časopis pro pedagogiku a s ní související vědy - www.paidagogos.net [archivovaná verze]

Plné texty článků časopisu zabývajícího se tematikou pedagogiky a s ní souvisejícím vědám.

Vydavatel: Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

Klíčová slova: filozofie výchovy, pedagogika, psychologie, výchova a vzdělávání

preview

Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově - userweb.pedf.cuni.cz/wp/pedagogika/ [archivovaná verze]

Recenzovaný neimpaktovaný časopis přispívající k rozvoji vědeckého poznání v pedagogice a ke kultivaci profesních názorů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta

Klíčová slova: pedagogický výzkum, pedagogika, výchova a vzdělávání

preview

Polis : podpora sociálně - integračních politik a služeb - epolis.cz [archivovaná verze]

Informace o projektu na podporu sociálně integrační politiky měst. Snaha o řešení fenoménu nové chudoby

Vydavatel: Člověk v tísni

Klíčová slova: Česko, sociálně ohrožené skupiny, sociální politika, sociální vyloučení, výchova a vzdělávání

preview

ProEquality - www.proequality.cz [archivovaná verze]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Vydavatel: Otevřená společnost

Klíčová slova: Česko, rovné postavení mužů a žen, trh práce, výchova a vzdělávání

preview

Program Mládež v akci - www.mladezvakci.cz [archivovaná verze]

Program EU nabízející výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Klíčová slova: výchova a vzdělávání, vzdělávací politika, vzdělávací programy

preview

ProVzdělanost.cz - provzdelanost.cz [archivovaná verze]

Informace o tzv. Hradeckém prohlášení, které je kritikou Bílé knihy terciárního vzdělávání jakožto navrhované koncepce rozvoje českých vysokých škol. Stránky obsahují text prohlášení a aktuální dění z této oblasti.

Vydavatel: Springerová, Pavlína

Klíčová slova: Hradec Králové (Česko), výchova a vzdělávání, vysokoškolské studium

1 2
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 21.4.2015