Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín ochrana životního prostředí je 43:
preview

Agroenvi.cz : podpora rozvoje venkova : ochrana životního prostředí - agroenvi.cz [archivovaná verze]

Informace o rozvoji venkova a ochraně životního prostředí se zaměřením na zemědělství. Příslušná legislativa, informativní články, aktuality z oblasti vzdělávání státní správy

Vydavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Klíčová slova: Česko, ochrana životního prostředí, rozvoj venkova, zemědělství

preview

Aliance Nebe nad Ostravou - nebenadostravou.cz [archivovaná verze]

Stránky neformálního společenství lidí, které poukazují na kritický stav ovzduší na Ostravsku způsobený činností ocelářské korporace ArcelorMittal. Součástí je podrobný vývoj případu, výzva spoluobčanů ke spolupráci, poradna, tiskové zprávy.

Vydavatel: Frank Bold Society

Klíčová slova: ocelářský průmysl, ochrana ovzduší, ochrana životního prostředí, Ostrava (Česko : oblast), zdravotní rizika, znečištění ovzduší

preview

Arnika - arnika.org [archivovaná verze]

Nezisková organizace usilující o zlepšení životního prostředí. Informace o aktivitách sdružení, výroční zprávy a fotogalerie z akcí

Vydavatel: Arnika

Klíčová slova: Arnika (organizace), Česko, ekologie, mokřady, ochrana přírody, ochrana životního prostředí, ochránci přírody, toxický odpad

preview

Budoucnost bez jedů - arnika.org/bezjedu [archivovaná verze]

Informace o kampani "Budoucnost bez jedů" snažící se o snížení přítomnosti toxických látek v životním prostředí. Součástí je Databáze nebezpečných výrobků

Vydavatel: Arnika

Klíčová slova: ohrožení životního prostředí, ochrana životního prostředí, toxické látky

preview

Centrum pro podporu občanů - obcan.arnika.org [archivovaná verze]

stránky prezentující témata,která souvisejí s občanským aktivismem a ochranou životního prostředí, kampaně, projekty, petice

Vydavatel: Arnika

Klíčová slova: Česko, kvalita života, lokální politika, občanská společnost, ochrana životního prostředí

preview

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - recetox.muni.cz [archivovaná verze]

Informace o organizační struktuře, studijních programech a výzkumných projektech zaměřených na problematiku znečištění prostředí toxickými látkami

Vydavatel: Masarykova univerzita. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

Klíčová slova: environmentální chemie, environmentální výchova a vzdělávání, environmentální výzkum, ochrana životního prostředí

preview

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz [archivovaná verze]

Inspekce dozírá na dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství), součástí jsou informace o činnosti, struktuře, poradenství aj.

Vydavatel: Česká inspekce životního prostředí

Klíčová slova: Česko, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody, ochrana vod, ochrana životního prostředí, zákonodárství

preview

Český spolek pro péči o životní prostředí : občanské sdružení, člen Českého svazu vědeckotechnických společností - www.csvts.cz/cspzp/ [archivovaná verze]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu, poznávání a prosazování udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. Informace o společnosti, zpravodaj, aktuální události a články.

Vydavatel: Český spolek pro péči o životní prostředí

Klíčová slova: Český spolek pro péči o životní prostředí, ochrana životního prostředí, péče o životní prostředí, udržitelný rozvoj

preview

Čistá dvojka : více informací, více čistoty - www.cistadvojka.cz [archivovaná verze]

Projekt Čistá dvojka městské části Praha 2 si klade za cíl povzbudit občany k většímu zájmu o místo, kde žijí. Informace pro majitele psů, o třídění odpadu, nelegální reklamě aj.

Vydavatel: Městská část Praha 2

Klíčová slova: ochrana životního prostředí, Praha 2 (Česko), udržitelný rozvoj, životní prostředí měst

preview

Čmelák : společnost přátel přírody - www.cmelak.cz [archivovaná verze]

Informace o ekologické organizaci zabývající se praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovou a trvale udržitelným životem. Obsahuje organizační strukturu, tiskové zprávy, časopis Lomikámen, fotogalerii

Vydavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody

Klíčová slova: Česko, Čmelák - Společnost přátel přírody, ekologické aktivity, ekologie, ochrana životního prostředí, příroda, životní styl

preview

Děti Země - detizeme.cz [archivovaná verze]

Kampaně a projekty organizované občanským sdružením Děti Země. Hlavními tématy jsou doprava, příroda a veřejný

Vydavatel: Děti Země

Klíčová slova: doprava, ekologové, ochrana životního prostředí, příroda, veřejnost

preview

Ekoblog.cz - ekoblog.cz [archivovaná verze]

Zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Zahrnuje ukázky využití v architektuře, energetice, dopravě

Vydavatel: Lupíšek, Antonín

Klíčová slova: ekologie, ochrana životního prostředí, technologické procesy

preview

EkoBrána - ekobrana.cz [archivovaná verze]

Webové stránky informují o probíhajících záměrech a koncepcích v Brně a na Jižní Moravě, které mohou mít vliv na životní prostředí

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Klíčová slova: člověk a životní prostředí, Jihomoravský kraj (Česko : 2000-), ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí

preview

Ekologické listy : olomoucký měsíčník - www.ekologickelisty.cz [archivovaná verze]

Odborný časopis zaměřený na současné ekologické problémy a environmentální osvětu. Zpravodajství, články a návody, jak šetřit životní prostředí. Plné texty od roku 2007.

Vydavatel: Hnutí Duha Olomouc

Klíčová slova: ekologie, ochrana životního prostředí

preview

Ekologický institut Veronica - www.veronica.cz [archivovaná verze]

Stránky věnující se ekologii, ochraně přírody a krajiny, obnovitelným zdrojům energie, ekologickému zemědělství a architektuře, odpadům, domácnostem, poradenství. Součástí jsou informace o pořádaných ekologických akcích

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Veronica

Klíčová slova: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Veronica, domácí hospodářství, ekologické aktivity, ekologické instituce a organizace, ekologické zemědělství, ekologie, handicapovaná zvířata, odpadové hospodářství, ochrana krajiny, ochrana přírody, ochrana životního prostředí, ochránci přírody, péče o zvířata

preview

Ekoporadna sdružení Arnika - arnika.org/ekoporadna [archivovaná verze]

Webové stránky sdružení Arnika pomáhají lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí

Vydavatel: Arnika

Klíčová slova: ochrana životního prostředí, poradenství, životní prostředí

preview

Ekospotřebitel.cz - ekospotrebitel.cz [archivovaná verze]

Webové stránky věnované ekologickému spotřebitelství - jak žít, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí

Vydavatel: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity

Klíčová slova: ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, spotřebitelé

preview

European Journal of Environmental Sciences - www.ejes.cz [archivovaná verze]

Odborný časopis publikuje články z oblasti životního prostředí, jeho ochrany a dalších souvisejících oborů. Plné texty od prvního čísla.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav pro životní prostředí

Klíčová slova: ekologie, ochrana životního prostředí, životní prostředí

preview

Hnutí Duha - hnutiduha.cz [archivovaná verze]

Stránky prosazující ekologická řešení v oblasti průmyslu, výroby, odpadů, energetiky, dopravy a zemědělství za účelem zajištění ochrany životního prostředí

Vydavatel: Hnutí Duha

Klíčová slova: biopotraviny, ochrana životního prostředí, recyklace odpadu

preview

Hyper.cz - hyper.cz [archivovaná verze]

Stránky projektu sdružení NESEHNUTÍ poukazují na škodlivý dopad na životní prostředí v souvislosti s budováním a provozováním velkých nákupních center. Zahrnuje informace o sdružení samotném, obsahuje fotogalerii

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Klíčová slova: nákupní centra, ochrana životního prostředí

1 2 3
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 19.4.2015