Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín gender je 13:
preview

Business & Professional Women Praha II - bpwcr.cz [archivovaná verze]

Web jehož cílem je rozvoj profesního potenciálu žen podnikatelek a manažerek.

Vydavatel: Business & Professional Women Praha II

Klíčová slova: gender, občanská sdružení, ženské instituce a organizace

preview

Český sociálněvědní datový archiv : ČSDA - archiv.soc.cas.cz [archivovaná verze]

Sociologický datový archiv obsahuje plné texty odborných prací z oblasti sociologie a oborů souvisejících

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Klíčová slova: ekonomická sociologie, gender, historická demografie, sociologie, sociologie politiky, veřejné mínění

preview

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies - feminismus.cz [archivovaná verze]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Vydavatel: Gender Studies

Klíčová slova: Česko, feminismus, gender, rovné postavení mužů a žen, ženská emancipace

preview

Gender sociologie - genderonline.cz [archivovaná verze]

Informace o činnosti Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, které je klíčovou institucí v oblasti výzkumu postavení mužů a žen ve společnosti. Organizační struktura, tematická bibliografie, odborné příspěvky

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Klíčová slova: gender, programy a projekty, rovné postavení mužů a žen

preview

Gender Studies - genderstudies.cz [archivovaná verze]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Vydavatel: Gender Studies

Klíčová slova: feminismus, gender, rovné postavení mužů a žen, ženská emancipace

preview

Genderová informační a tisková agentura - gitA - ta-gita.cz [archivovaná verze]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Vydavatel: proFem

Klíčová slova: Česko, diskriminace, gender, proFem - konzultační středisko pro ženské projekty, rovné postavení mužů a žen

preview

Prezidentka.cz : nová politická síla - prezidentka.cz [archivovaná verze]

Webové stránky s příspěvky o problematice gender, úlohy žen v politice a veřejném životě

Vydavatel: Jonášová, Kateřina

Klíčová slova: gender, ženy v politice

preview

Rovné příležitosti do firem - zpravodaj.feminismus.cz [archivovaná verze]

Zpravodaj sledující problematiku dodržování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu. Vedle genderové roviny je problém analyzován i z etnického hlediska

Vydavatel: Gender Studies

Klíčová slova: Česko, gender, kultura organizace, rasová diskriminace, rovné postavení mužů a žen

preview

Sociologické studie/Sociological Studies - studie.soc.cas.cz [archivovaná verze]

Studie zaměřené na prezentaci výsledků sociologických výzkumů obsahují komparativní analýzy, kritické teoretické stati a sociologické analýzy aktuálních společenských témat

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Klíčová slova: ekonomická sociologie, gender, historická demografie, sociologie, sociologie politiky, veřejné mínění

preview

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - soc.cas.cz [archivovaná verze]

Webové stránky Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Klíčová slova: ekonomická sociologie, gender, historická demografie, Sociologický ústav (Akademie věd ČR), sociologie, sociologie politiky, veřejné mínění

preview

Socioweb : sociologický webzin - www.socioweb.cz [archivovaná verze]

Časopis z oblasti sociologie, výzkumu veřejného mínění a společnosti vůbec.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Klíčová slova: gender, sociologické teorie, sociologie, sociologie politiky, sociologové, společnost, výzkum veřejného mínění

preview

Ženy a média - zenyamedia.cz [archivovaná verze]

Webové stránky sledující a analyzující mediální obraz žen z hlediska gender

Vydavatel: Zelenková, Klára

Klíčová slova: Česko, feminismus, gender, mediální obraz

preview

Ženy a věda - zenyaveda.cz [archivovaná verze]

Stránky Národního kontaktního centra - ženy a věda se zabývají problematikou rovných příležitostí a genderu. Aktuality, odborné publikace, statistiky

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Klíčová slova: gender, programy a projekty, rovné postavení mužů a žen

1
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 30.3.2015