Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín Česko je 564:
preview

Celní správa České republiky - www.celnisprava.cz [archivovaná verze]

Obsahuje informace o clech a daních při dovozu do ČR včetně související legislativy, celní a daňové politice EU, statistiky a další

Vydavatel: Generální ředitelství cel

Klíčová slova: celní orgány, celní řízení, cla, Česko, Česko. Celní správa, původ zboží

preview

Cena české krajiny : národní soutěž pro nominaci českého kandidáta na Cenu Rady Evropy za krajinu - cenakrajiny.cz [archivovaná verze]

Čestné ocenění správních orgánů nebo nevládních neziskových organizací, které realizovaly dlouhodobě udržitelné a příkladné politiky nebo opatření k ochraně, správě nebo plánování krajiny. Informace o vlastní soutěži, historii, organizaci a výsledcích.

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Klíčová slova: Česko, krajina, krajinné plánování, tvorba krajiny

preview

Center for Contemporary Arts Prague - cca.fcca.cz [archivovaná verze]

Informace o aktivitách Nadace a Centra pro současné umění s důrazem na oblast tzv. public art

Vydavatel: Nadace a Centrum pro současné umění Praha

Klíčová slova: Česko, galerie, Nadace a Centrum pro současné umění v Praze, public art, výstavy

preview

Centrální depozitář cenných papírů - www.cdcp.cz [archivovaná verze]

Společnost vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a provozuje vypořádací systém pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji

Vydavatel: Centrální depozitář cenných papírů

Klíčová slova: burzy cenných papírů, Centrální depozitář cenných papírů, Česko, emise cenných papírů, obchodování s cennými papíry

preview

Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky - ces.mkcr.cz [archivovaná verze]

Databáze obsahuje popis muzejních sbírek českých muzeí a galerií, které mají za základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy povinnost zažádat o zápis do centrální evidence sbírek

Vydavatel: Ministerstvo kultury

Klíčová slova: Česko, galerie, muzea, muzejní sbírky

preview

Centrum orální historie : Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - www.coh.usd.cas.cz [archivovaná verze]

Stránky informují o instituci a její činnosti. Obsahují také seznam sbírek rozhovorů.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Klíčová slova: Česko, Československo, historické ústavy, orální historie, Ústav pro soudobé dějiny (Akademie věd ČR). Centrum orální historie

preview

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války - www.cdmp.cz [archivovaná verze]

Centrum pracuje na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), náplní práce je především důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

Klíčová slova: Česko, majetkové restituce, oběti nacismu, židovský majetek

preview

Centrum pro integraci cizinců : CIC - www.cicpraha.org [archivovaná verze]

Webové stránky Centra pro integraci cizinců přináší informace o podpůrných programech pro cizince v ČR

Vydavatel: Centrum pro integraci cizinců

Klíčová slova: Centrum pro integraci cizinců, Česko, integrace imigrantů, profesní poradenství, sociální poradenství

preview

Centrum pro komunitní práci : CpKP - cpkp.cz [archivovaná verze]

Webové stránky Cpkp přinášejí informace a podporu v otázkách komunitního plánování obcí.

Vydavatel: Centrum pro komunitní práci

Klíčová slova: Centrum pro komunitní práci, Česko, komunitní plánování, public relations

preview

Centrum pro podporu občanů - obcan.arnika.org [archivovaná verze]

stránky prezentující témata,která souvisejí s občanským aktivismem a ochranou životního prostředí, kampaně, projekty, petice

Vydavatel: Arnika

Klíčová slova: Česko, kvalita života, lokální politika, občanská společnost, ochrana životního prostředí

preview

Centrum pro podporu zaměstnanců : CPPZ - www.cppz.cz [archivovaná verze]

Centrum je výstupem projektu "Outplacement pro velké podniky" Iniciativy Společenství Equal, jeho posláním je podporovat zaměstnanost všech osob bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání a pomoci k jejich uplatnění na pracovním trhu.

Vydavatel: Dopravní vzdělávací institut

Klíčová slova: Česko, profesní poradenství, profesní uplatnění, rozvoj kariéry

preview

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví - www.emuzeum.cz [archivovaná verze]

Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Zprostředkovává muzejní sbírky a informuje veřejnost o událostech v českém muzejnictví. Stránky obsahují právní předpisy, metodiku, odborné články z oblasti muzejnictví a muzeologie, přehled souvisejících stipendií

Vydavatel: Národní muzeum

Klíčová slova: Česko, kulturní dědictví, muzejnictví, muzeologie, Národní muzeum (Praha, Česko), Národní muzeum (Praha, Česko). Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

preview

Centrum pro regionální rozvoj České republiky - crr.cz [archivovaná verze]

Informace o dotačních programech EU, Regionálním rozvojovém fondu, regionálním členění pro programy spolufinancované EU a regionálních rozvojových agenturách. Součástí je Mapový server CRR ČR

Vydavatel: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Klíčová slova: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Česko, grantové programy, podpora podnikání, podpora regionálního rozvoje, strukturální fondy

preview

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova - ceses.cuni.cz [archivovaná verze]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Klíčová slova: Česko, evropská integrace, konkurenceschopnost, kvalita života, národní identita, populační růst, sociální politika, udržitelný rozvoj, Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie, veřejná správa, veřejný sektor, vzdělávací politika

preview

Centrum pro výzkum neziskového sektoru - cvns.econ.muni.cz [archivovaná verze]

Informace o činnosti centra zaměřeného na výzkum ekonomiky neziskových organizací

Vydavatel: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Klíčová slova: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Česko, neziskové organizace, neziskový sektor, občanská společnost

preview

Centrum strategických studií - barrister.cz/strat/ [archivovaná verze]

Výzkum , analýzy a odborné debaty na téma bezpečnost, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě.

Vydavatel: Centrum strategických studií

Klíčová slova: bezpečnostní politika, Česko, mezinárodní konflikty, mezinárodní vztahy, vojenská strategie

preview

Centrum tiskových zpráv - press.honzaskranka.cz [archivovaná verze]

Sbírka tiskových zpráv soustředěná na společenské dění, které stojí stranou zájmu velkých mediálních agentur

Vydavatel: Agentura Honza Škraňka

Klíčová slova: Česko, finance, informační technologie, kultura, společnost

preview

Ceny Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok... - www.mkcr.cz/cenymk/2011/ [archivovaná verze]

Stránky každodoročně udílených cen Ministerstva kultury ČR. Informace o cenách, laureátech, předchozích ročnících, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Ministerstvo kultury

Klíčová slova: ceny a vyznamenání, Česko, nositelé cen a vyznamenání, řády a vyznamenání

preview

Cesnet : datagram - www.cesnet.cz/doc/datagram/ [archivovaná verze]

Datagram je zpravodaj, kterým sdružení CESNET informuje o významných událostech a zajímavých aktivitách souvisejících s provozem a rozvojem akademické počítačové sítě České republiky. Obsahuje také informace o aktuálním stavu akademických sítí u nás i v zahraničí

Vydavatel: CESNET

Klíčová slova: akademici, Česko, informační sítě, informační technologie, informatika, inženýrská informatika, komunikační technologie, počítačová věda, výpočetní technika

preview

Cesnet : technické zprávy - www.cesnet.cz/doc/techzpravy/ [archivovaná verze]

Webové stránky obsahují technické zprávy od roku 2000 vydané sdružením CESNET, které je zaměřené na provoz a rozvoj akademické počítačové sítě

Vydavatel: CESNET

Klíčová slova: Česko, informační technologie, informatika, počítačová věda, počítačové sítě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 30.3.2015