Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín Česko je 550:
preview

Portál veřejné správy ČR - portal.gov.cz [archivovaná verze]

Cílem portálu je poskytnout přehled veřejné správy a napomoci občanům v jednání s úřady

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR

Klíčová slova: Česko, elektronické informační služby, veřejná správa

preview

Poušť.cz : poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - poust.cz [archivovaná verze]

Osobní příspěvky kněze Jiřího Peška. Reportáže z významných katolických událostí a cest, úvahy, eseje

Vydavatel: Pešek, Jiří

Klíčová slova: Česko, katolická víra, křesťanský život, křesťanství

preview

Praga 2008 : světová výstava poštovních známek : společně s mezinárodním veletrhem Sběratel - praga2008.cz [archivovaná verze]

Informace o mezinárodní výstavě Praga, její historii, vystavovatelích a exponátech

Vydavatel: Svaz českých filatelistů

Klíčová slova: Česko, filatelie, výstavy

preview

Praha - město pro život - mestaprozivot.arnika.org [archivovaná verze]

Kampaň sdružení Arnika, jejímž cílem je přispět k udržitelnému rozvoji českých měst, informace o územním plánu a zeleni

Vydavatel: Arnika

Klíčová slova: Česko, ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj, životní prostředí měst

preview

Pralesy.cz : přirozené lesy České republiky - www.pralesy.cz [archivovaná verze]

Souhrnné informace o problematice výzkumu a monitoringu přirozených lesů v ČR. Studie, reporty, databáze, fotobanka

Vydavatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Klíčová slova: Česko, lesnictví, lesy, pralesy

preview

Právo IT - www.pravoit.cz [archivovaná verze]

Články zejména z oblasti IT práva (právo informačních technologií) pokrývající tyto kategorie: domény, e-commerce, elektronická komunikace, internet a právo, pracovní IT právo, zhotovení a servis SW, software, ochrana a distribuce, právo mimo IT

Vydavatel: Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři

Klíčová slova: Česko, internet, právo informačních technologií, software

preview

Pražská komorní filharmonie : PKF - www.pkf.cz [archivovaná verze]

Informace o filharmonii, jejích členech, dirigentech, pořádaných koncertech a nadaci PKF

Vydavatel: Pražská komorní filharmonie

Klíčová slova: Česko, hudba, hudební život, komorní orchestry, Pražská komorní filharmonie

preview

Pražská vysoká škola psychosociálních studií - pvsps.cz [archivovaná verze]

Komplexní informace o Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro studenty, uchazeče o studium a veřejnost

Vydavatel: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Klíčová slova: Česko, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, psychologie, psychoterapie, sociální práce, vysoké školy, zdravotně-sociální péče

preview

Pražský filharmonický sbor - www.filharmonickysbor.cz [archivovaná verze]

Informace o sboru, pořádaných koncertech, výroční zprávy, kritiky. zahrnuje diskografii a fotogalerii

Vydavatel: Pražský filharmonický sbor

Klíčová slova: Česko, hudební život, pěvecké sbory, sborový zpěv

preview

Pro dopravce - www.prodopravce.cz [archivovaná verze]

Sdružení poskytuje služby a informace pro autodopravce v oblasti tuzemské i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravy. Monitoruje legislativní podmínky a aktuální situaci na evropských silnicích

Vydavatel: ČESMAD Bohemia

Klíčová slova: automobilová doprava, Česko, nákladní doprava, Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia

preview

ProArt - www.proart-festival.cz [archivovaná verze]

Stránky občanského sdružení ProArt, jehož cílem je kreativní a myšlenková náplň otevřená komukoli s úmyslem svobodně umělecky tvořit. Informace o sdružení, umělcích uvnitř sdružení, pořádaném každoročním festivalu a aktualitách

Vydavatel: ProArt

Klíčová slova: Česko, festivaly, ProArt (sdružení), tanec, umění

preview

ProEquality - www.proequality.cz [archivovaná verze]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Vydavatel: Otevřená společnost

Klíčová slova: Česko, rovné postavení mužů a žen, trh práce, výchova a vzdělávání

preview

Provincie bratří františkánů - ofm.cz [archivovaná verze]

Informace o Provincii bratří františkánů. Základy františkánské spirituality, profily jednotlivých klášterů, aktuality

Vydavatel: Provincie bratří františkánů

Klíčová slova: Česko, františkáni, františkánská spiritualita, františkánské kláštery, katolická víra, křesťanství, mnišské řády

preview

Provozně ekonomická fakulta - www.pef.czu.cz [archivovaná verze]

Informace o studiu, vědě a výzkumu na PEF ČZU v Praze

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta.

Klíčová slova: Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta, Česko, ekonomika zemědělství, vysoké ekonomické školy, vysoké zemědělské školy

preview

Příběh kapky : Jaroslav Heyrovský, první český Nobelista - www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky/ [archivovaná verze]

Web o výstavě věnované Jaroslavu Heyrovskému. Součástí jsou informace o výstavě, ale také o českém nositeli Nobelovy ceny.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Klíčová slova: Česko, fyzikální chemie, Heyrovský, Jaroslav, chemici, výstavy

preview

Příroda.cz : příroda, ekologie, život... - priroda.cz [archivovaná verze]

Server Příroda.cz si klade za cíl stát se nezávislým informačním, komunikačním, vzdělávacím ale i zábavným centrem věnovaným (především české) přírodě. Informuje o problémech i úspěších v oblasti životního prostředí, o české fauně a flóře, nabízí turistické tipy, aj.

Vydavatel: Petr Kadlík

Klíčová slova: Česko, ekologie, příroda, rostliny, zvířata, životní prostředí

preview

Psí vojáci - psivojaci.cz [archivovaná verze]

Stránky pražské undergroundové hudební skupiny. Historie, diskografie, texty, koncerty, aktuality, fotogalerie.

Vydavatel: Alternative Music Productions

Klíčová slova: Česko, hudebníci, hudební skupiny, Psí vojáci (hudební skupina), Topol, Filip, undergroundová kultura

preview

Psychologie v teorii a praxi - rudolfkohoutek.blog.cz [archivovaná verze]

Texty od známého představitele školské psychologie Rudolfa Kohoutka

Vydavatel: Kohoutek, Rudolf

Klíčová slova: Česko, Kohoutek, Rudolf, pedagogická psychologie, psychologie osobnosti, výchova a vzdělávání

preview

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů - www.rovneprilezitosti.cz [archivovaná verze]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Vydavatel: Gender Studies

Klíčová slova: Česko, diskriminace v zaměstnání, rovné postavení mužů a žen, trh práce

preview

Rada pro veřejný dohled nad auditem - rvda.cz [archivovaná verze]

Orgán veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti. Informace o úkolech a činnostech, členech, výborech a zahraničních aktivitách rady.

Vydavatel: Rada pro veřejný dohled nad auditem

Klíčová slova: audit, auditoři, Česko, kontrolní činnost, Rada pro veřejný dohled nad auditem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 1.2.2015