Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín Česko je 569:
preview

Insolvenční zákon - insolvencni-zakon.justice.cz [archivovaná verze]

Informace o novém insolvenčním zákonu, který od roku 2008 nahradil zákon o konkursu a vyrovnání. Stránky obsahují vysvětlení nejdůležitějších ustanovení z pozice dlužníka a věřitele. Zároveň obsahuje obecné informace o insolvenčním řízení a prevenci úpadku podnikání

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti

Klíčová slova: Česko, insolvenční řízení, platební neschopnost, úpadek podniku

preview

Institut aplikované psychoanalýzy - iapsa.cz [archivovaná verze]

Stránky Institutu aplikované psychoanalýzy, který se věnuje poskytování vzdělání v psychoanalýze formou aktivit nakladatelských, přednáškových, poradensko-školících a výcvikových. Informace o institutu a články z oblasti psychoanalýzy

Vydavatel: Institut aplikované psychoanalýzy

Klíčová slova: Česko, Institut aplikované psychoanalýzy, psychoanalýza, psychologie, výchova a vzdělávání

preview

Institut pro kriminologii a sociální prevenci - ok.cz/iksp/ [archivovaná verze]

Jedná se o stránky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který se zaměřuje na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR. Součástí zdroje jsou výzkumné práce

Vydavatel: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Klíčová slova: Česko, kriminologie, prevence (sociální problémy), trestné činy

preview

Integrovaný portál MPSV - portal.mpsv.cz [archivovaná verze]

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytuje informace a služby v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klíčová slova: Česko, Česko. Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální zabezpečení, státní sociální podpora, trh práce, zaměstnanost

preview

International chamber of commerce Czech Republic - www.icc-cr.cz [archivovaná verze]

Národní výbor ICC reprezentuje zájmy, stanoviska a názory podnikatelů při jednáních o mezinárodním obchodu s národními i mezinárodními organizace a vládou. Stránky obsahují informace o členství, akcích a publikacích

Vydavatel: Národní výbor ICC ČR

Klíčová slova: Česko, fair trade, mezinárodní obchod, Mezinárodní obchodní komora. Národní výbor (Česko), volný obchod, zahraniční obchod

preview

ITS v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí ČR - www.lt.fd.cvut.cz/its/ [archivovaná verze]

Stránky projektu zabývajícího se analýzou podmínek tvorby ITS v existujícím dopravně telekomunikačním prostředí a návrhem způsobu jejich dalšího efektivního rozvoje

Vydavatel: ČVUT. Fakulta dopravní

Klíčová slova: Česko, dopravní telematika

preview

Ivan Roubal a jeho kauza - www.ivanroubal.estranky.cz [archivovaná verze]

Web přináší informace o kauze Ivana Roubala, který byl v roce 1999 odsouzen na doživotí za několikanásobnou vraždu. Informace o osobě odsouzeného, průběh kauzy, rozsudek

Vydavatel: Hnízdilová, Klára

Klíčová slova: Česko, Roubal, Ivan, soudní případy, vězni

preview

Jan Přeučil : herec, dabér, lektor - janpreucil.cz [archivovaná verze]

Stručný životopis, seznam divadelních a filmových rolí, aktuality. Součástí je fotogalerie z osobního a profesního života.

Vydavatel: Přeučil, Jan

Klíčová slova: Česko, divadelní představení, filmy, herci, Přeučil, Jan

preview

Jan Svěrák - www.sverak.cz [archivovaná verze]

Biografie, soupis a anotace režírovaných filmů, získaná filmová ocenění a další informace

Vydavatel: Biograf Jan Svěrák

Klíčová slova: Česko, film, filmová režie, filmová tvorba, Svěrák, Jan

preview

Jawetta - jaweta.sweb.cz [archivovaná verze]

Stránky zaměřené na motorky Jawa informující o historii a náhradních dílech Jawy. Součástí technické informace a manuál.

Vydavatel: Majer, Viktor

Klíčová slova: Česko, historická vozidla, Jawa (motocykly), Jawa Moto (firma), motocyklisté, motocykly

preview

Jeden svět ... : festival dokumentárních filmů o lidských právech - www.jedensvet.cz [archivovaná verze]

Festival dokumentárních filmů, který se věnuje problematice dodržování lidských práv. Anotace uvedených filmů, programy, organizace festivalu v regionech a další informace

Vydavatel: Člověk v tísni

Klíčová slova: Česko, dokumentární filmy, festivaly, lidská práva

preview

Jeden svět na školách : audiovizuální vzdělávací portál - www.jedensvetnaskolach.cz [archivovaná verze]

Program společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je využívání výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Stránky obsahují informace o projekcích, anotace k uváděným filmům, věstník filmových klubů Jeden svět a další informace

Vydavatel: Člověk v tísni

Klíčová slova: Česko, dokumentární filmy, filmové festivaly a přehlídky, výchova a vzdělávání

preview

Jeronýmovo - klimes.mysteria.cz [archivovaná verze]

Stránky známého českého psychologa obsahují souhrn jeho publikační činnosti (disertační práce, učební materiály, články, komentáře) a aktuality z jeho života

Vydavatel: Klimeš, Jeroným

Klíčová slova: Česko, Klimeš, Jeroným, pastorální psychologie, policejní psychologie, psychologie rodiny, psychologové, vývojová psychologie

preview

Jesuit.cz - jesuit.cz [archivovaná verze]

Komplexní informace o činnosti českých Jezuitů. Popis řeholního života, zpravodajství, rozhovory, bulletin, aktuální program farností

Vydavatel: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Klíčová slova: Česko, Jezuité, křesťanská spiritualita, křesťanské instituce a organizace, křesťanské mnišství, křesťanský život, křesťanství, mnišské řády, mnišský život

preview

Jiří Černický - cernicky.com [archivovaná verze]

Ukázka díla s vlastními komentáři českého výtvarného umělce, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1998.

Vydavatel: Černický, Jiří

Klíčová slova: Černický, Jiří, Česko, umělecká díla, výtvarné umění, výtvarní umělci

preview

Jiří Hoskovec : psycholog - members.chello.at/hoskovec/ [archivovaná verze]

Stránky věnované známému psychologovi Jiřímu Hoskovcovi. Životopis, biografie, rozhovory

Vydavatel: Hoskovec, Jiří

Klíčová slova: Česko, experimentální psychologie, Hoskovec, Jiří, psychologové

preview

Jiří Hradec : autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA - www.jirihradec.cz [archivovaná verze]

Detailní Informace o sporu hudebního skladatele Jiřího Hradce a Ochranného svazu autorského (OSA) ohledně proplácení autorských odměn za užití autorské hudby. Stránky obsahují informace o založení a členech vedení OSA, korespondenci a rozsudky soudu, autorském zákoně a další "zákulisní" informace

Vydavatel: Hradec, Jiří

Klíčová slova: autorské právo, Česko, Hradec, Jiří, kolektivní správci autorských práv, OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, soudní případy

preview

Jiří Kajínek : stránky na podporu Jiřího Kajínka - www.jirikajinek.cz [archivovaná verze]

Zdroj obsahuje informace o případu Jiřího Kajínka: detailní historický popis procesu, diskuzní skupiny, soudní dokumenty

Vydavatel: Charvát, Lukáš

Klíčová slova: Česko, Kajínek, Jiří, kriminální případy, soudní rozhodnutí a stanoviska, věznice

preview

Jiří Sopko - www.jirisopko.cz [archivovaná verze]

Biografie, bibliografie, výstavy a ukázka díla českého malíře Jiřího Sopka, bývalého rektora Akademie výtvarných umění a držitele ceny Osobnost roku za nejvýraznější výtvarný počin roku 2002.

Vydavatel: Galerie Gema

Klíčová slova: Česko, malíři, Sopko, Jiří, výtvarné umění, výtvarní umělci

preview

Jlbjlt.net - jlbjlt.net [archivovaná verze]

Portál propagující kulturu okrajového zájmu, informace o aktuálním dění a představeních v České republice.

Vydavatel: Střeláková, Lenka

Klíčová slova: alternativní kultura, Česko, kulturní akce, kulturní život

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 19.4.2015