Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
preview

Drážní inspekce : nezávislý národní orgán pro odborné šetření příčin mimořádných událostí v drážní dopravě - dicr.cz [archivovaná verze]

Obsahuje závěrečné zprávy z vyšetřování nehod na železničních přejezdech, vykolejení, úrazů a jiných mimořádných událostí na železnici

Vydavatel: Drážní inspekce

Klíčová slova: Česko, dopravní úrazy, drážní doprava, Drážní inspekce, železniční nehody, železniční přejezdy

preview

Družstevní Asociace České republiky : DAČR - www.dacr.cz [archivovaná verze]

Stránky organizace, která jako národní družstevní centrála reprezentuje české a moravské družstevnictví. Informace o asociaci a její činnosti, aktuality z oblasti družstevnictví. Součástí časopis Czech Cooperator s plnými texty od čísla 2/2012.

Vydavatel: Družstevní asociace ČR

Klíčová slova: Družstevní asociace České republiky, družstevnictví, družstva

preview

eConomix - www.economix.cz [archivovaná verze]

Studentský časopis přinášející informace o studiu, událostech a studentském životě na VŠE, články, rozhovory, recenze filmů a knih

Vydavatel: Ekonom - sdružení studentů ekonomie

Klíčová slova: ekonomie, finance, investice

preview

EDotace.cz : váš průvodce světem dotací - edotace.cz [archivovaná verze]

Informace o tuzemských a evropských dotačních programech. Obsahuje katalog dotací podle typu žadatele a oblasti podpory, zpravodajství o dotacích, slovník pojmů, případové studie, postup podávání a schvalování dotací

Vydavatel: GRANTIKA České spořitelny

Klíčová slova: financování institucí a organizací, financování projektů, finanční podpora

preview

EGAP - www.egap.cz [archivovaná verze]

Stránky státní úvěrové pojišťovny zaměřené na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a tržně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží, služeb a investic z ČR. Obsahuje informace o pojistných produktech nebo klasifikaci zemí podle míry teritoriálního rizika

Vydavatel: Exportní garanční a pojišťovací společnost

Klíčová slova: bankovní záruky, Česko, Exportní garanční a pojišťovací společnost, proexportní politika, úvěrové pojištění, úvěrové pojišťovny, vývoz, zahraniční investice

preview

Ekonomická svoboda - ekonsvoboda.blogspot.cz [archivovaná verze]

Články na téma volného trhu, individuálních svobod a role státu ovlivněné dílem rakouského ekonoma Ludwiga von Misese

Vydavatel: Vilím, František

Klíčová slova: kapitalismus, soukromé vlastnictví, tržní ekonomika

preview

Ekonomicko-správní fakulta - econ.muni.cz [archivovaná verze]

Odborný recenzovaný časopis, který přináší poznatky z ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Abstrakty od roku 2003, plné texty od roku 2006.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta

Klíčová slova: ekonomie, národní hospodářství

preview

Ekonomika a management - ekonomikaamanagement.cz [archivovaná verze]

Časopis publikuje statě a analytické studie v českém a anglickém jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře. Plné texty dostupné od roku 2007.

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická. Podnikohospodářská fakulta

Klíčová slova: ekonomický výzkum, ekonomie, podniková ekonomika, podnikový management

preview

Ekonomika Management Inovace : EMI - emi.mvso.cz [archivovaná verze]

Nezávislý vědecko-odborný časopis obsahující výsledky výzkumných šetření, teoretické studie a odborné práce z oblasti ekonomie, managementu a příbuzných vědních oborů. Dostupné též v tištěné podobě.

Vydavatel: Moravská vysoká škola Olomouc

Klíčová slova: ekonomie, management, podniková ekonomika

preview

ELogistika.info - www.elogistika.info [archivovaná verze]

Odborný elektronický časopis, který přináší aktuality, články a studie z oblasti logistiky. Součástí je i adresář logistických a příbuzných firem.

Vydavatel: Mepatek

Klíčová slova: logistika (management)

preview

Enterprise Europe network Česká republika - www.enterprise-europe-network.cz [archivovaná verze]

Celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Informace související s podnikáním na evropském trhu, poradenství a asistence v oblasti technologického transferu a inovací, zvyšování informovanosti o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Klíčová slova: Česko, inovační podnikání, konkurenceschopnost, podpora podnikání, poradenství v podnikání

preview

Equal ČR - www.equalcr.cz [archivovaná verze]

Zdroj přibližuje aktivity a posláni Iniciativy Společenství Equal, které bylo vytvořeno za účelem odstranění nerovností na trhu práce

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klíčová slova: diskriminace v zaměstnání, trh práce

preview

Esondy : zpravodajství pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu - e-sondy.cz [archivovaná verze]

Rozšířené internetové vydání magazínu Sondy revue, který se zabývá zaměstnaneckou a odborovou problematikou.

Vydavatel: Českomoravská konfederace odborových svazů

Klíčová slova: odborové svazy, sociální politika

preview

Eulog.cz : informační logistický portál - eulog.cz [archivovaná verze]

Zprávy a články z oblasti logistiky, dopravy a spedice, případové studie, logistický slovníček

Vydavatel: it2b

Klíčová slova: dopravní logistika, přeprava zboží, skladování, zasilatelství

preview

Euroexpo : průvodce světem veletržního průmyslu - www.euroexpo.cz [archivovaná verze]

Zprávy, zajímavosti a aktuality ze světa veletrhů a výstav v ČR i ve světě včetně kalendáře akcí podle oborů

Vydavatel: Václav Janda

Klíčová slova: veletrhy, výstavy

preview

European Journal of Business and Economics - ojs.journals.cz/index.php/EJBE/ [archivovaná verze]

Odborný recenzovaný časopis v angličtině s otevřeným přístupem. Zaměřený na ekonomii, obchod a příbuzné oblasti.

Vydavatel: Central Bohemia University

Klíčová slova: ekonomie, obchod, podnikání

preview

Evropský sociální fond v ČR - esfcr.cz [archivovaná verze]

Informace o možnostech čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, jehož posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klíčová slova: Evropský sociální fond, politika zaměstnanosti, trh práce, zaměstnanost

preview

Exchange Traded Funds : ETFs.cz - www.etfs.cz [archivovaná verze]

Stránky zaměřené na fondy, které vydaly své akcie. Informace o ETFs a aktuálním dění. Součástí databáze akciových, dluhopisových fondů a fondů se strategií.

Vydavatel: Alena Müllerová

Klíčová slova: akcie, kolektivní investování, obchodování s cennými papíry

preview

Exponet : virtuální mezinárodní filatelistická výstava - www.japhila.cz/hof/ [archivovaná verze]

Virtuální prezentace poštovně historických a filatelistických exponátů ze všech filatelistických oblastí a období ze 45 zemí

Vydavatel: Virtuální výstavy EXPONET

Klíčová slova: filatelie, výstavy

preview

Exponet forum - expo-net.blogspot.com [archivovaná verze]

Články související s filatelií a virtuální mezinárodní filatelistickou výstavou Exponet

Vydavatel: Janík, Břetislav

Klíčová slova: filatelie, výstavy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 18.4.2015