Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
preview

Algoritmy.net : příručka vývojáře - www.algoritmy.net [archivovaná verze]

Stránky o algoritmech, jejichž cílem je přinést přehled k nalezení řešení značné části netriviálních algoritmických problémů

Vydavatel: Mička, Pavel

Klíčová slova: algoritmy, algoritmy (programování)

preview

Archivum Mathematicum - emis.muni.cz/journals/AM/ [archivovaná verze]

Čtvrtletně vycházející časopis v angličtině obsahující vědecké práce ze všech oblastí matematiky. Plné texty dostupné od roku 1992.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

Klíčová slova: matematika

preview

Brněnský korenspondenční seminář : BRKOS - ganymed.math.muni.cz/brkos/ [archivovaná verze]

Stránky matematického korespondenčního semináře pro studenty středních škol zajímající se o matematiku. Součástí zajímavé studijní materiály, zadání i řešení příkladů a další

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta

Klíčová slova: matematické soutěže, matematika, středoškolští studenti

preview

Česká matematická společnost : sekce Jednoty českých matematiků a fyziků - cms.jcmf.cz [archivovaná verze]

Informace o organizaci společnosti, aktivitách a soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká matematická společnost

Klíčová slova: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká matematická společnost, matematika, vědecké společnosti

preview

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, Integrální počet funkcí jedné proměnné - homel.vsb.cz/~s1a64/cd/ [archivovaná verze]

Multimediální výukový text obohacený animacemi, interaktivními programy a testy. Obsahuje vysvětlení problematiky, řešené a neřešené příklady, kontrolní otázky a testy

Vydavatel: Šarmanová, Petra

Klíčová slova: diferenciální počet funkcí jedné proměnné, integrální počet funkcí jedné proměnné, matematická analýza

preview

Dyskalkulie - dyskalkulie.webgarden.cz [archivovaná verze]

Informace o dyskalkulii, rady a náměty na konkrétní matematické problémy pro dyskalkuliky

Vydavatel: Horáčková, Hana

Klíčová slova: dyskalkulie, matematika, specifické poruchy učení

preview

Dyskalkulie a její reedukace - www.volny.cz/dyskalkulie/index1.htm [archivovaná verze]

Diplomová práce informující o specifických vývojových poruchách učení, poruchách matematických schopností, reedukaci specifických poruch učení a také obsahující popis práce s dyskalkulickým žákem

Vydavatel: Křenková, Jitka

Klíčová slova: dyskalkulie, matematika, specifické poruchy učení

preview

Elektronické učebnice matematiky a fyziky - www.realisticky.cz [archivovaná verze]

Stránky se věnují realistickému přístupu k výuce a navazují na stránky Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia. Součástí učebnice matematiky a fyziky pro SŠ a ZŠ.

Vydavatel: Krynický, Martin

Klíčová slova: fyzika, matematika

preview

Fraktály - www.fractals.webz.cz [archivovaná verze]

Ročníková práce Jiřího Vančury na téma fraktály, jejímž cílem je uvést čtenáře do prostředí fraktální geometrie a ukázat mu několik nejznámějších fraktálů

Vydavatel: Vančura, Jiří

Klíčová slova: fraktály, matematické metody

preview

Fraktály a chaos - chaos.fraktaly.sweb.cz [archivovaná verze]

Gymnaziální projekt Tomáše Sixty o fraktálech a chaosu. Součástí vysvětlení pojmů, informace o atraktorech, Mandelbrotově množině a dalším

Vydavatel: Sixta, Tomáš

Klíčová slova: deterministický chaos, fraktály

preview

IGeometry... : interaktivní geometrie pro každého - igeometry.cz [archivovaná verze]

Učební pomůcka sloužící k pochopení některých geometrických pojmů vytvořená studentem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Vydavatel: Vančura, Jiří

Klíčová slova: afinní geometrie, geometrické konstrukce, geometrie

preview

Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling - irafm.osu.cz [archivovaná verze]

Stránky zabývající se teoretickým výzkumem a vývojem aplikací speciálních matematických metod v oblasti fuzzy modelování

Vydavatel: Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling

Klíčová slova: fuzzy logika, fuzzy systémy

preview

Jednota českých matematiků a fyziků : JČMF - www.jcmf.cz [archivovaná verze]

Jednota se podílí na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. Stránky informují o dění v jednotě a souvisejících aktivitách.

Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyziků

Klíčová slova: fyzika, Jednota českých matematiků a fyziků, matematika

preview

Katedra aplikované matematiky - www.am.vsb.cz [archivovaná verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

Klíčová slova: matematika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra aplikované matematiky, vysoké technické školy, vysokoškolské studium

preview

Katedra aplikované matematiky - kap.fp.tul.cz [archivovaná verze]

Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

Klíčová slova: matematika, Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky, vysoké technické školy, vysokoškolské studium

preview

Katedra didaktiky matematiky - www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [archivovaná verze]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

Klíčová slova: didaktika, matematika, Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta, vysoké technické školy, vysokoškolské studium

preview

Katedra matematiky - www.kma.zcu.cz [archivovaná verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, výuce, výzkumu, akcích a projektech na katedře. Součástí fotogalerie a závěrečné práce studentů.

Vydavatel: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Katedra matematiky

Klíčová slova: matematika, vysoké technické školy, vysokoškolské studium, Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd

preview

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie - mdg.vsb.cz [archivovaná verze]

Informace o katedře, zaměstnancích a výuce. Součástí zajímavé studijní materiály týkající se matematiky.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Klíčová slova: matematika, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, vysoké technické školy, vysokoškolské studium

preview

M&M : studentský matematicko-fyzikální seminář a časopis - mam.mff.cuni.cz [archivovaná verze]

Časopis určený pro studenty středních škol, kteří se zajímají o matematiku, fyziku či programování

Vydavatel: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Oddělení pro vnější vztahy a propagaci

Klíčová slova: fyzika, matematické soutěže, matematika, programování, středoškolští studenti

preview

Matematická olympiáda : MO - www.math.muni.cz/~rvmo/ [archivovaná verze]

Stránky olympiády obsahující nejen zadání matematické olympiády současného ročníku, ale také řešení příkladů z předchozích let

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

Klíčová slova: matematické soutěže, matematické výpočty, matematika

1 2
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 28.3.2015