Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín věda je 21:
preview

Akademický bulletin - abicko.avcr.cz [archivovaná verze]

Časopis obsahuje oficiální informace ze zasedání Akademické rady AV ČR a zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum, články o vědeckých objevech, polemiky k situaci v AV ČR a vědecké obci v ČR i v zahraničí, reportáže a fotoreportáže z významných událostí, zprávy z tiskových konferencí a rozhovory se zahraničními vědci. Dostupný od roku 1998

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Klíčová slova: Akademie věd České republiky, Česko, věda, vědci, výzkum a vývoj

preview

Akademie věd České republiky - www.cas.cz [archivovaná verze]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Vydavatel: Akademie věd ČR

Klíčová slova: Akademie věd České republiky, popularizace vědy, věda, výzkum a vývoj, vzdělávání

preview

Akademon : server pro technické inovace, dobrodružství poznání a nejnovější poznatky vědy - www.akademon.cz [archivovaná verze]

Informace z oblasti technologických inovací a nejnovějších poznatků vědy

Vydavatel: Dvořák, Ondřej

Klíčová slova: poznání, technologický rozvoj, věda

preview

CBU International Conference Proceedings ... - ojs.journals.cz/index.php/CBUConference2013/ [archivovaná verze]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Vydavatel: Central Bohemia University

Klíčová slova: podniková ekonomika, sociální vědy, věda, zdravotnictví

preview

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence - ceskahlava.cz [archivovaná verze]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Vydavatel: Česká hlava

Klíčová slova: Česko, podpora vědy a výzkumu, věda, výzkum a vývoj

preview

Člověk : časopis pro humanitní vědy - clovek.ff.cuni.cz [archivovaná verze]

Časopis na podporu studentské vědy napříč obory. Je otevřen všem studentům Filosofické fakulty UK

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra sociologie

Klíčová slova: člověk a společnost, doktorské studium, věda

preview

Den vědy - denvedy.ff.cuni.cz [archivovaná verze]

Stránky Dne vědy FF UK, na kterém se seznamují zájemci o studium, odborná akademická a široká veřejnost s vědeckými aktivitami a projekty FF UK. Informace o programu, výstavě a přednášejících.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta

Klíčová slova: věda, vzdělávací projekty

preview

Essentia - www.essentia.cz [archivovaná verze]

Recenzovaný mezioborový časopis pro vědu, výzkum, nové technologie, aplikaci vědeckých poznatků a ochranu přírody v České republice

Vydavatel: Šváb, Václav

Klíčová slova: Česko, ekologie, ochrana přírody, popularizace vědy, věda, výzkumné projekty

preview

Grant journal - www.grantjournal.com [archivovaná verze]

Vědecký časopis publikující recenzované vědecké práce, vědecké studie, výsledky výzkumné a vědecké činnosti příjemců grantů a veřejných podpor.

Vydavatel: Magnanimitas

Klíčová slova: věda, výzkum a vývoj, výzkumné zprávy

preview

Kulturní noviny : družstevní list pro politiku, společnost, vědu a umění - www.kulturni-noviny.cz [archivovaná verze]

Periodikum se zaměřením na kulturu, politiku a společenská témata z domova i zahraničí. Součástí informace o vydavateli

Vydavatel: Vydavatelské a mediální družstvo

Klíčová slova: kulturní akce, názory a postoje, společnost, věda

preview

Neaktuality.cz : víme, co se stalo - www.neaktuality.cz [archivovaná verze]

Informace o kultuře, ekonomice, sportu , vědě a technice z domova i zahraničí pokrývající téměř všechna historická období. Každý den zde vychází článek, který se stal v minulosti se stejným datem.

Vydavatel: ATLANET media

Klíčová slova: dějiny civilizace, ekonomie, každodenní život, kultura, sport, věda

preview

Neviditelný pes : první český ryze internetový deník - neviditelnypes.lidovky.cz [archivovaná verze]

Neviditelný pes je www zpravodajský list, který vychází denně. Obsahuje aktuální zprávy z politiky, ekonomie, ale taky zajímavosti z vědy, kultury, o zvířatech, oblasti scifi a dále o společnosti vůbec

Vydavatel: O.Neff

Klíčová slova: ekonomie, kultura, politika, společnost, věda, vědecko-fantastická literatura, zpravodajství, zvířata

preview

Norsko : oficiální stránky v České republice - www.noramb.cz [archivovaná verze]

Oficiální webové stránky Norska pro Českou republiku informující o Norsku, studiu, práci, velvyslanectví a cestování.

Vydavatel: Velvyslanectví Norského království v ČR

Klíčová slova: dějiny, geografie, kultura, Norsko, obchod, politika, školství, věda

preview

Osel : objective source e-learning - osel.cz [archivovaná verze]

Elektronický časopis OSEL se zabývá popularizací vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd

Vydavatel: Pazdera, Josef

Klíčová slova: biologie, botanika, fyzika, genetika, přírodní vědy, věda, věda a společnost, všeobecnosti a zajímavosti, zoologie

preview

Otevřená věda ... - www.otevrena-veda.cz [archivovaná verze]

Projekt s cílem systematického zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím odborných stáží. Aktuální nabídky stáží, potřebné dokumenty ke stažení, organizátoři a partneři projektu

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Klíčová slova: Česko, stáže, středoškolští studenti, věda, výzkum a vývoj

preview

PaedDr. Alena Gajdůšková : místopředsedkyně Senátu Parlamentu České Republiky - www.gajduskova.cz [archivovaná verze]

Stránky političky Aleny Gajdůškové, obsahuje životopisné údaje, články, rozhovory, komentáře, fotogalerii.

Vydavatel: Gajdůšková, Alena

Klíčová slova: Gajdůšková, Alena, lidská práva, politické názory a postoje, političky, politika, školství, věda

preview

Průvodce informacemi o vědě a výzkumu - www.veda.cz [archivovaná verze]

Aktuality, články, události z oblasti české vědy. Součástí je i databáze známých vědců a metodika hodnocení vědy a výzkumu a recenze knih z tohoto oboru. Cílem portálu Věda.cz je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu

Vydavatel: Mathan Praha

Klíčová slova: věda, vědecké informace, vědecký výzkum

preview

Strategické studie - www.strast.cz [archivovaná verze]

Stránky obsahují publikace na téma inovací a nových technologií v oblasti českého výzkumu a vývoje. Součástí je i recenzovaný časopis Ergo vycházející od roku 2006

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Klíčová slova: Česko, inovace, věda, výzkum a vývoj

preview

Synchrotron - www.synchrotron.cz [archivovaná verze]

Informace o projektu synchrotronové laboratoře seznamují s organizačním zázemím i významem vědeckého výzkumu v rámci synchrotronového urychlovače

Vydavatel: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

Klíčová slova: biofyzika, Česko, fyzika, fyzikální laboratoře, věda

preview

Věda pro život - www.veda-pro-zivot.cz [archivovaná verze]

Základní informace o Akademii věd ČR a jejích největších vědeckých objevech. Velká pozornost je také věnována problémům financování vědy veřejnými prostředky v České republice.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Klíčová slova: Akademie věd České republiky, podpora vědy a výzkumu, popularizace vědy, věda

1 2
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 18.4.2015