Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín nadace je 11:
preview

Asociace komunitních nadací v ČR - akncr.cz [archivovaná verze]

Webové stránky asociace sdružující komunitní nadace v České republice. Informace o organizaci, členské základně a projektech.

Vydavatel: Asociace komunitních nadací ČR

Klíčová slova: Asociace komunitních nadací v České republice, komunitní centra, nadace, sociální práce

preview

Bohuslav Martinů (1890-1959) - martinu.cz [archivovaná verze]

Oficiální stránky Nadace Bohuslava Martinů věnované životu a dílu skladatele. Zahrnuty jsou biografické údaje, on-line katalog skladeb, zvukové záznamy hlasu B. Martinů, informace o nahrávkách, institucích a organizacích, které se zaměřují na osobnost tohoto skladatele. K dispozici je také webový katalog Knihovny Institutu B. Martinů

Vydavatel: Nadace Bohuslava Martinů

Klíčová slova: hudební skladatelé, nadace

preview

Fórum dárců - donorsforum.cz [archivovaná verze]

Občanské sdružení podporující rozvoj filantropie v ČR. Informace o činnosti, realizovaných projektech a poskytovaných službách. Obsahuje Bulletin FD, magazín CSR fórum, Zpravodaj CSR nebo slovník pojmů

Vydavatel: Fórum dárců

Klíčová slova: Česko, dárcovství, firemní filantropie, Fórum dárců, nadace, nadační fondy

preview

Konto Bariéry, nadace Charty 77 - www.kontobariery.cz [archivovaná verze]

Informace o projektu Konto Bariéry, jeho cílech, činnosti a projektech, součástí informace pro dárce.

Vydavatel: Nadace Charty 77

Klíčová slova: charitativní činnost, Konto Bariéry (projekt), nadace, osoby se zdravotním postižením

preview

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace při Karlově univerzitě - cck-isc.ff.cuni.cz [archivovaná verze]

Informace o organizaci, programech, grantových záměrech a pořádaných kurzech a přednáškách.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta

Klíčová slova: mezinárodní spolupráce, nadace, sinologie, Univerzita Karlova. Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-Kuovy nadace při Karlově univerzitě

preview

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" - www.hlavkovanadace.cz [archivovaná verze]

Stránky významné nadace působící od roku 1904 podporující českou vědu a vzdělanost. Obsahují informace o nadační činnosti, soutěžích a oceněních.

Vydavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových

Klíčová slova: nadace, Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, podpora vzdělávání

preview

Nadace českého výtvarného umění - ncvu.cz [archivovaná verze]

Informace o nadaci a poskytovaných grantech. Součástí jsou informace o výstavní galerii Mánes včetně pořádaných výstav

Vydavatel: Nadace českého výtvarného umění

Klíčová slova: Česko, granty, nadace, Výstavní síň Mánes (Praha, Česko), výtvarné umění

preview

Nadace Občanského fóra = The Civic Forum Foundation - www.nadaceof.cz [archivovaná verze]

Nadace s celorepublikovou působností zaměřená zejména na ochranu kulturního dědictví. Stránky informují o nadaci, grantových programech a podpořených projektech.

Vydavatel: Nadace Občanského fóra

Klíčová slova: nadace, Nadace Občanského fóra, ochrana kulturního dědictví

preview

Nadace partnersví - nadacepartnerstvi.cz [archivovaná verze]

Podpora projektů zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje. Zahrnuty jsou informace o programech, grantech, cenách a ostatních aktivitách Nadace Partnerství

Vydavatel: Nadace Partnerství

Klíčová slova: nadace, Nadace Partnerství, nadační fondy, udržitelný rozvoj, životní prostředí

preview

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - abf-nadace.cz [archivovaná verze]

Cílem nadace je péče o rozvoj architektury, stavitelství a urbanismu, o kvalitu výstavby a její energetickou úspornost. Web obsahuje statut nadace, nadační programy a další aktivity, aktuality

Vydavatel: ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Klíčová slova: ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, architektura, finanční podpora, nadace, stavitelství

preview

Ústecká komunitní nadace - komunitninadace.cz [archivovaná verze]

Informace o nadaci, její organizaci, programech a projektech, informace pro dárce a žadatele.

Vydavatel: Ústecká komunitní nadace

Klíčová slova: komunitní centra, nadace, sociální služby, společnost, Ústecká komunitní nadace, Ústecký kraj (Česko : 2000-)

1
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 19.4.2015