Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín knihovny je 25:
preview

Česká informační společnost, o.s. - cisvts.cz [archivovaná verze]

Stránky družení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru. Historie, stanovy, organizační řád, pořádané konference, odborné sekce a další informace.

Vydavatel: Česká informační společnost

Klíčová slova: archivy, Česká informační společnost, informační věda, knihovny, konference

preview

Čtenář : měsíčník pro knihovny - ctenar.svkkl.cz [archivovaná verze]

Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví.

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Klíčová slova: knihovníci, knihovnické služby, knihovnictví, knihovny

preview

Čtěte knihy - jsou zdravé : vše okolo knih a knihoven - knihovnaskutec.blogarchiv.cz [archivovaná verze]

Novinky z oblasti literárního dění, českých knihoven, projektů na podporu četby a dalších knihovnických aktivit.

Vydavatel: Městská knihovna Skuteč

Klíčová slova: četba, knihovny, knižní produkce

preview

Guerilla Readers - www.greaders.cz [archivovaná verze]

Informace o různých programech a kampaní na podporu čtenářství v českých knihovnách, které jsou vytvářeny metodou guerilla marketingu

Vydavatel: Guerilla Readers

Klíčová slova: Česko, knihovny, marketing, programy a projekty

preview

Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti - www.ikaros.cz [archivovaná verze]

Elektronický časopis primárně o informačních zdrojích, informačních službách a aplikacích. Dále se věnuje oblasti informační politiky a vzdělávání

Vydavatel: Ikaros

Klíčová slova: elektronické publikování, elektronické zdroje, internet, knihovnictví, knihovny

preview

Informace pro knihovny : IPK - ipk.nkp.cz [archivovaná verze]

Portál Národní knihovny poskytuje informace z oboru knihovnictví - legislativu a standardy, vzdělávací akce, programy, statistiky a další. Součástí stránky Knihovnického institutu a Knihovny knihovnické literatury.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Klíčová slova: knihovnictví, knihovny, Národní knihovna České republiky. Knihovna knihovnické literatury, Národní knihovna České republiky. Knihovnický institut

preview

Knihotoč - knihotoc.cz [archivovaná verze]

Projekt se zabývá volnou distribucí knih na veřejných místech s cílem zvýšit čtenářství. Aktuality, informace o plnění projektu a seznam partnerských institucí

Vydavatel: Občanské sdružení pro iliteraturu

Klíčová slova: četba, knihovny, knihy

preview

Knihovna - full.nkp.cz/nkkr/knihovna51.html [archivovaná verze]

Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny v zahraničních a mezinárodních projektech. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru. Elektronická online verze obsahuje též časopis Knihovna plus a archiv jeho starších čísel vydávaných pod názvem Národní knihovna

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Klíčová slova: knihovnictví, knihovny, Národní knihovna České republiky

preview

Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou - www.knihzdar.cz [archivovaná verze]

Stránky veřejné knihovny informují o jejích fondech, službách a provozu. Obsahem je také přehled pořádaných kulturních a vzdělávacích akcí.

Vydavatel: Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Klíčová slova: Knihovna Matěje Josefa Sychry (Žďár nad Sázavou, Česko), knihovní fondy, knihovny, Žďár nad Sázavou (Česko)

preview

Knihovní obzor - www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/ [archivovaná verze]

Informace a události z českých knihoven během let 1993 až 2003. Všechna čísla dostupná elektronicky. Následně vychází jako časopis Krok.

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

Klíčová slova: knihovnické služby, knihovnictví, knihovny, Olomouc (Česko), Státní vědecká knihovna (Olomouc, Česko)

preview

Knihovnický zpravodaj Vysočina - kzv.kkvysociny.cz [archivovaná verze]

Zpravodaj obsahuje články z oblasti knihovnictví. Zabývá se aktuálními problémy veřejných knihoven, novinkám v oblasti elektronických zdrojů, komunitních knihoven a dětského čtenářství

Vydavatel: Krajská knihovna Vysočiny

Klíčová slova: automatizace knihovnických procesů, čtenářství, knihovnictví, knihovny, Kraj Vysočina (Česko : 2000-)

preview

Knihovnictví a informační věda informuje : KIVI - www.phil.muni.cz/kivi/ [archivovaná verze]

Aktuality, články, inzerce a další informace z oblasti informační vědy a knihovnictví

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ústav české literatury a knihovnictví

Klíčová slova: informace, informační věda, knihovnictví, knihovny

preview

Knihovny.cz : portál o českých knihovnách - www.knihovny.cz [archivovaná verze]

Portál obsahující informace o knihovnách v České republice, o nabízených službách, knihovnické legislativě. Součástí je slovník knihovnických pojmů

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Klíčová slova: Česko, knihovnické služby, knihovnické zákonodárství, knihovny

preview

Krok - kulturní revue Olomouckého kraje - www.vkol.cz/cs/dokumenty/krok---kulturni-revue-olomouckeho-kraje [archivovaná verze]

Kulturní čtvrtletník zaměřený na literární a knihovnické události především z regionu. Všechna čísla dostupná elektronicky. Dříve vycházel pod názvem Knihovní obzor.

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

Klíčová slova: informační věda, knihovnictví, knihovny, kultura, Olomoucký kraj (Česko : 2000-)

preview

Library 2.0 - Knihovna 2.0 - library20.webnode.cz [archivovaná verze]

Informace o novém konceptu knihovnických služeb známého pod názvem Library 2.0. Popsány jsou jednotlivé knihovnické služby a návodné informace pro jejich implementaci. Zároveň jsou nastíněna úskalí tohoto pojetí služeb

Vydavatel: Čech, Martin

Klíčová slova: knihovnické služby, knihovny, Web 2.0

preview

Moje kniha : hledáme nejoblíbenější knihu - www.mojekniha.cz [archivovaná verze]

Informace o anketě, jejímž cílem bylo zjistit nejoblíbenější knihu českých čtenářů. Průběh, výsledky, odkazy na podobné ankety a iniciativy propagující četbu v zahraničí

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Klíčová slova: čtenářství, čtení, knihovny, knihy

preview

Moravská zemská knihovna - www.mzk.cz [archivovaná verze]

Aktuality, služby, projekty, vzdělávací aktivity a další informace o Moravské zemské knihovně v Brně

Vydavatel: Moravská zemská knihovna

Klíčová slova: Česko, informační služby, knihovnické služby, knihovny, Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), online informační služby, online katalogy, online knihovnické služby

preview

Občasník knihovnen okresu Opava - www.okpb.cz/okoo/ [archivovaná verze]

Knihovnické aktuality z regionu, recenze na vybrané knižní tituly

Vydavatel: Knihovna Petra Bezruče

Klíčová slova: informační instituce, knihovníci, knihovnictví, knihovny, literatura, Opava (Česko : okres : 1960-)

preview

Sdružení knihoven ČR : SDRUK - www.sdruk.cz [archivovaná verze]

Stránky sdružení, jehož cílem je koordinovat spolupráci a napomáhat rozvoji odborných a veřejných knihoven. Součástí sborníky a informace z konference Knihovny současnosti a slovník českých knihovníků.

Vydavatel: Sdružení knihoven ČR

Klíčová slova: knihovnické asociace, knihovnictví, knihovny, Sdružení knihoven České republiky

preview

Sova : časopis Regionální knihovny Karviná - sova.rkka.cz [archivovaná verze]

Časopis o službách veřejnosti a společenském dění v Regionální knihovně v Karviné. Zároveň obsahuje aktuality z oblasti beletrie. Plné texty dostupné od roku 2002.

Vydavatel: Regionální knihovna Karviná

Klíčová slova: Karviná (Česko), knihovnictví, knihovny, Regionální knihovna (Karviná, Česko)

1 2
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 27.3.2015