Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
Počet zdrojů obsahujících termín katolická víra je 27:
preview

Apologia : co se vám nelíbilo na Katolické církvi a báli jste se zeptat - apo-logia.blogspot.cz [archivovaná verze]

Blog katolického kněze vysvětlující postoje katolické víry; autor současně píše i osobněji laděný blog Gelenius

Vydavatel: Vopřada, David

Klíčová slova: katolicismus, Katolická církev, katolická dogmatika, katolická liturgie, katolická teologie, katolická víra, křesťanský život, křesťanství

preview

Biskupství českobudějovické : Českobudějovická diecéze - bcb.cz [archivovaná verze]

Stránky českobudějovického biskupství obsahují informace o diecézi, farnostech, bohoslužbách, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Biskupství českobudějovické

Klíčová slova: diecéze, Katolická církev. Biskupství českobudějovické, katolická víra, křesťanství

preview

Biskupství litoměřické - www.dltm.cz [archivovaná verze]

Webové stránky popisují činnost biskupství litoměčického, jeho historii i současnost.

Vydavatel: Biskupství litoměřické

Klíčová slova: biskupský úřad, diecéze, katolická víra

preview

Česká dominikánská provincie - op.cz [archivovaná verze]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Vydavatel: Provincie Řádu bratří kazatelů

Klíčová slova: Česko, dominikáni, Dominikáni. Česká provincie, dominikánské kláštery, katolická víra, kazatelé, křesťanství, mnišské řády, mnišský život, teologie

preview

Diecéze ostravsko-opavská - www.doo.cz [archivovaná verze]

Informace o diecézi, její organizaci, poutních místech a aktivitách, součástí přehled bohuslužeb a fotogalerie.

Vydavatel: Biskupství ostravsko-opavské

Klíčová slova: diecéze, katolicismus, Katolická církev. Diecéze ostravsko-opavská, katolická víra

preview

Duše a hvězdy : časopis psaný katolíky převážně pro katolíky - cirkev.wordpress.com [archivovaná verze]

Příspěvky a diskuze o katolické morálce, křesťanském životě a dění v Katolické církvi

Vydavatel: Pospíšil, Ignác

Klíčová slova: Katolická církev, katolická dogmatika, katolická víra, křesťanský život

preview

Emauzské opatství - emauzy.cz [archivovaná verze]

Webové stránky Emauzského opatství přibližují život benediktinské komunity i historické reálie související s historií kláštera

Vydavatel: Holcová, Helena

Klíčová slova: architektonické památky, benediktini, benediktinské kláštery, katolická víra, Klášter na Slovanech-Emauzy, křesťanství, mnišské řády, mnišský život, obláti, Praha (Česko)

preview

Hnutí Pro život ČR - prolife.cz [archivovaná verze]

Informace o etických aspektech interrupce. Problematika je viděna především z hlediska katolické víry

Vydavatel: Hnutí Pro život ČR

Klíčová slova: adopce, antikoncepce, eutanazie, Hnutí Pro život ČR, interrupce, katolická víra, postabortivní syndrom, umělé oplodnění

preview

Karmel Edith Steinové - cestanahoru.org [archivovaná verze]

Informace o meditativním přístupu ke křesťanské spiritualitě, jak ji praktikují Karmelitky sv. Terezie

Vydavatel: Klášter sester karmelitek sv. Terezie

Klíčová slova: karmelitánská spiritualita, karmelitánské kláštery, karmelitky, katolická víra, křesťanství

preview

Katolická charismatická obnova - cho.cz [archivovaná verze]

Informace o letničním charismatickém proudu v Katolické církvi. Články, aktuality a dokumenty z Katolické charismatické konference

Vydavatel: Effatha Praha

Klíčová slova: charismatická hnutí, charismatická obnova, katolická hnutí, katolická víra, křesťanství

preview

Katolický týdeník - www.katyd.cz [archivovaná verze]

Webové stránky Katolického týdeníku přináší výběr článků z jednotlivých čísel tištěné verze. Obsah je zaměřen na aktuální témata spojená s praktickým křesťanským životem

Vydavatel: Katolický týdeník

Klíčová slova: Česko, katolická víra, katolický tisk, křesťanský život, křesťanství, náboženství

preview

Kněz na Internetu - knez.cz [archivovaná verze]

Kněz Josef Ptáček sleduje křesťanská témata na internetu. Pozornost je věnována i vztahu víry a moderních technologií

Vydavatel: Ptáček, Josef

Klíčová slova: katolická víra, katoličtí kněží, křesťanství, online služby

preview

Paulínky : ve službě evangelia - paulinky.cz [archivovaná verze]

Informace o spiritualitě řeholní kongregace Dcer svatého Pavla. Hlavním posláním Paulínek je šíření křesťanských myšlenek prostřednictvím moderních médií

Vydavatel: Dcery sv. Pavla

Klíčová slova: Česko, katolická víra, křesťanství, mnišské řády, mnišský život, nakladatelé a vydavatelé, pavlínky

preview

Plzeňská diecéze - www.bip.cz [archivovaná verze]

Informace o diecézi, vikariátech, aktuálním dění, bohoslužbách, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Biskupství plzeňské

Klíčová slova: diecéze, Katolická církev. Diecéze plzeňská, katolická víra, křesťanská liturgie

preview

Poušť.cz : poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu - poust.cz [archivovaná verze]

Osobní příspěvky kněze Jiřího Peška. Reportáže z významných katolických událostí a cest, úvahy, eseje

Vydavatel: Pešek, Jiří

Klíčová slova: Česko, katolická víra, křesťanský život, křesťanství

preview

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku - ado.cz/poutni/ [archivovaná verze]

Webové stránky s podrobně zpracovanými informacemi o křesťanských poutních místech na Moravě a ve Slezsku

Vydavatel: Arcibiskupství olomoucké

Klíčová slova: katolická víra, kostely, křesťanství, Morava (Česko), náboženské poutě, poutní místa, sakrální stavby, Slezsko (Česko)

preview

Praha mariánský sloup na Staroměstském náměstí - marianskysloup.cz [archivovaná verze]

Informace o aktivitách společnosti usilující o navrácení někdejšího mariánského sloupu zpět na Staroměstské náměstí v Praze. Historie, úřední dokumentace, duchovní zamyšlení

Vydavatel: Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Klíčová slova: duchovní život, katolická víra, křesťanský život, mariánské sloupy a pilíře, Mariánský sloup (Staroměstské náměstí, Praha, Česko), památková péče, sakrální stavby, sakrální umění, Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, Staroměstské náměstí (Praha, Česko)

preview

Provincie bratří františkánů - ofm.cz [archivovaná verze]

Informace o Provincii bratří františkánů. Základy františkánské spirituality, profily jednotlivých klášterů, aktuality

Vydavatel: Provincie bratří františkánů

Klíčová slova: Česko, františkáni, františkánská spiritualita, františkánské kláštery, katolická víra, křesťanství, mnišské řády

preview

Převorství Nový Dvůr - novydvur.cz [archivovaná verze]

Informace o trapistickém Převorství Nový Dvůr. Regule mnišského života i konkrétní detaily ze života kláštera

Vydavatel: Převorství Nový Dvůr OCSO

Klíčová slova: Dobrá Voda (Toužim, Česko), katolická víra, křesťanství, mnišské řády, mnišský život, Převorství Nový Dvůr - OCSO, trapisté, trapistické kláštery

preview

RadioVaticana.cz : česká sekce Vatikánského rozhlasu - www.radiovaticana.cz [archivovaná verze]

Zpravodajský server přinášející denně aktuální zprávy z Vatikánu z okruhu Katolické církve. Stránky kladou důraz i na téma ekumenismu a mezináboženského dialogu

Vydavatel: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Česká sekce Vatikánského rozhlasu

Klíčová slova: Katolická církev, katolická víra, křesťanství, mezináboženský dialog, papežové

1 2
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 21.4.2015