Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
preview

@muni.cz : on-line verze měsíčníku Masarykovy univerzity - www.online.muni.cz [archivovaná verze]

Internetový magazín o vědě a výzkumu, osobnostech univerzity, studentském životě, akademickém sportu, publikacích a historii Masarykovy univerzity

Vydavatel: Masarykova univerzita

Klíčová slova: Masarykova univerzita, studentský život, vysoké školy, vzdělávání

preview

19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu - www.ped.muni.cz/capv2011/ [archivovaná verze]

Stránky konference konané v roce 2011 na téma smíšený design v pedagogickém výzkumu. Informace o konferenci, programu, součástí sborník z konference.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

Klíčová slova: kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, pedagogický výzkum

preview

Adam.cz : zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže - www.adam.cz [archivovaná verze]

Stránky zaměřené na poskytování informací pro mladé lidi a organizace pracující s mládeží. Rozhovory, pozvánky, novinky, informace o vydaných knihách a soutěžích

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Klíčová slova: skauting, výchova a vzdělávání

preview

Akademické centrum osobnostního rozvoje - www.acor.cz [archivovaná verze]

Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

Klíčová slova: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje, pedagogika, sociální práce, vzdělávání dospělých

preview

Akademie múzických umění v Praze - amu.cz [archivovaná verze]

Informace o akademii, činnosti, studiu, umění, vědě, výzkumu, studijních programech a dalším.

Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze

Klíčová slova: Akademie múzických umění v Praze, umělecká činnost, vysoké umělecké školy, vysokoškolské studium

preview

Alternativní školy - www.alternativniskoly.cz [archivovaná verze]

Informace o školách využívajících jiné metody vzdělávání a organizaci výuky. Obsahuje seznam a popis výukových směrů a programů věnující se alternativnímu školství.

Vydavatel: Hrázská, Jana

Klíčová slova: alternativní školy, daltonské školy, lesní školky, metoda Montessori, waldorfská pedagogika

preview

Apple ve školství - avs.vyuka.info [archivovaná verze]

Stránky zaměřené na využití výpočetní techniky, zejména pak iPad a Apple při výuce. Obsahuje návody a školení.

Vydavatel: Klubal, Libor

Klíčová slova: Apple iOS, učební pomůcky, učební texty, výchova a vzdělávání, výpočetní technika

preview

Archiv vítězných prací SOČ - soc.nidm.cz/archiv/ [archivovaná verze]

Webový archiv obsahující vítězné odborné práce studentů projektu Středoškolská odborná činnost

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Klíčová slova: odborné písemné práce, středoškolské studium, zájmová činnost

preview

Asociace jazykových škol a agentur ČR : AJŠA - www.ajsa.cz [archivovaná verze]

Stránky asociace, jejímž posláním je zdokonalovat jazykové vzdělávání v ČR. Informace o asociaci a akcích, součástí časopis Challenge.

Vydavatel: Asociace jazykových škol a agentur ČR

Klíčová slova: jazykové agentury, jazykové školy, podpora vzdělávání

preview

Asociace logopedů ve školství o.s. - www.alos.cz [archivovaná verze]

Sdružení logopedů ve školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu. Informace o asociaci, programech, aktualitách a akcích.

Vydavatel: Asociace logopedů ve školství

Klíčová slova: logopedi, logopedie

preview

Asociace předškolní výchovy - asociacepredskolnivychovy.estranky.cz [archivovaná verze]

Stránky dobrovolného zájmového sdružení zabývajícího se pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Informace o asociaci a připravovaných akcí, součástí je Zpravodaj - občasník.

Vydavatel: Asociace předškolní výchovy

Klíčová slova: Asociace předškolní výchovy, etická výchova, předškolní výchova, sociální aspekty, výchovné poradenství, zdravotní aspekty

preview

Asociace speciálních pedagogů ČR - aspcr.cz [archivovaná verze]

Informace o organizaci sdružující speciální pedagogy, kteří se zabývají speciální pedagogikou. Součástí aktuality z konferencí a změn v oboru.

Vydavatel: Asociace speciálních pedagogů ČR

Klíčová slova: Asociace speciálních pedagogů České republiky, profesní organizace, speciální pedagogika, speciální pedagogové

preview

Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. : ASK ČR - askcr.cz [archivovaná verze]

Stránky nepolitického mládežnického sdružení, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže. Informace o asociaci, aktuálním dění, součástí regionální informace z oblastí, které by mohli mladé lidi zajímat a zpravodaj asociace.

Vydavatel: Asociace středoškolských klubů ČR

Klíčová slova: Asociace středoškolských klubů České republiky, mimoškolní vzdělávání, středoškolští studenti, volný čas

preview

Babylon - ibabylon.cz [archivovaná verze]

Studentský časopis zaměřený na vysokoškolské prostředí pokrývající oblast studentských témat a zájmů - výuku, politické události, kulturu, názory, polemiku a studentskou literární činnost. Plné texty dostupné od roku 2003.

Vydavatel: Studentský spolek Babylon

Klíčová slova: filmy, literatura, politika, studenti, studentský život, umění

preview

Blogy Metodického portálu - blog.rvp.cz [archivovaná verze]

Blogy Digitálních učebních materiálů umožňují komunikační prostor pro sdílení zkušeností, výměnu názorů a možnost podílet se na vývoji a zdokonalování obsahu portálu

Vydavatel: Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Klíčová slova: učební úlohy

preview

Březen, měsíc internetu CZ - www.brezen.cz [archivovaná verze]

Projekt zaměřený na vzdělávání veřejnosti pomocí internetu zejména prostřednictvím veřejných knihoven.

Vydavatel: BMI sdružení

Klíčová slova: internet, veřejné knihovny, výchova a vzdělávání

preview

Celé Česko čte dětem - www.celeceskoctedetem.cz [archivovaná verze]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Vydavatel: Celé Česko čte dětem

Klíčová slova: Celé Česko čte dětem (projekt), Česko, výchova a vzdělávání, výchova dítěte, výchova ke čtenářství

preview

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (APA) FTK UP v Olomouci : Centrum APA - www.apa.upol.cz/web/ [archivovaná verze]

Projekt se zabývá zlepšením rovných příležitostí dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Centrum aplikovaných pohybových aktivit

Klíčová slova: děti s tělesným postižením, integrovaná výchova a vzdělávání, speciální pedagogika, vzdělávací projekty

preview

Centrum vzdělávání všem - vzdelavanivsem.cz [archivovaná verze]

Projektu nabízející kurzy dalšího vzdělávání a poskytující služby v oblasti kariérního poradenství v Jihomoravském kraji. Součástí databáze kurzů, blog, poradna.

Vydavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy

Klíčová slova: další vzdělávání, Jihomoravský kraj (Česko : 2000-), rekvalifikace, rozvoj kariéry

preview

Curriculum studies research group - https://sites.google.com/site/csrggroup/ [archivovaná verze]

Stránky výzkumné skupiny v angličitině zabývající se učebními osnovami. Informace o skupině, členech, konferencích, seminářích a projektech. Součástí publikace Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví).

Vydavatel: Procházka, Petr

Klíčová slova: ekonomické vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, učební osnovy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 28.3.2015