Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
preview

20 let české pomoci - www.ceskapomoc.cz [archivovaná verze]

Přehled českých neziskových organizací zapojených do mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci zemím z celého světa

Vydavatel: Člověk v tísni

Klíčová slova: humanitární pomoc, nevládní instituce a organizace, rozvojová pomoc

preview

Agentura pro sociální začleňování - www.socialni-zaclenovani.cz [archivovaná verze]

Agentura usiluje o plnou integraci sociálně vyloučených obyvatel a zajištění rovného přístupu ke vzdělání, zaměstnání a sociálním službám a prevenci sociálně patologických jevů. Informace o spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi na místní úrovni

Vydavatel: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Klíčová slova: Romové, sociální integrace, sociální vyloučení

preview

Aisis - www.aisis.cz [archivovaná verze]

Občanské sdružení realizující obecně prospěšné programy. Informace o projektech a o nabídce pro školy, firmy a neziskové organizace.

Vydavatel: AISIS

Klíčová slova: občanská sdružení, prevence kriminality, sociální dovednosti, vzdělávací projekty

preview

Alfabet.cz : informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením - www.alfabet.cz [archivovaná verze]

Informační portál pro rodiče ohledně různých životních situacích, které mohou nastat při péči o zdravotně postižené děti (péče, bydlení, sociální pomoc, zaměstnávání pečujících osob...)

Vydavatel: Alfa Human Service

Klíčová slova: děti se zdravotním postižením, domácí péče, rodiče a děti

preview

Alternativa 50+ - alternativaplus.cz [archivovaná verze]

Stránky obecně prospěšné společnosti, která se zaměřuje na boj proti věkové diskriminaci. Společnost poskytuje poradenství a podporu na trhu práce, vzdělávací služby, informační, osvětové a lobbyingové aktivity.

Vydavatel: Alternativa 50+

Klíčová slova: ageismus, Alternativa 50+ (společnost), diskriminace seniorů

preview

Aperio - společnost pro zdravé rodičovství - aperio.cz [archivovaná verze]

Informace o aktivitách sdružení Aperio, které se zabývá postavením rodiny ve společnosti a porodnickou tématikou

Vydavatel: Aperio - společnost pro zdravé rodičovství

Klíčová slova: porod, porodnice, rodičovství, rodina

preview

Asociace debatních klubů České republiky - debatovani.cz [archivovaná verze]

Stránky nevládní neziskovou organizací, sdružením debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Informace o asociaci, debatní lize, projektech, reprezentaci a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace debatních klubů ČR

Klíčová slova: Asociace debatních klubů České republiky, diskuse, soutěže, vzdělávací projekty

preview

Asociace komunitních nadací v ČR - akncr.cz [archivovaná verze]

Webové stránky asociace sdružující komunitní nadace v České republice. Informace o organizaci, členské základně a projektech.

Vydavatel: Asociace komunitních nadací ČR

Klíčová slova: Asociace komunitních nadací v České republice, komunitní centra, nadace, sociální práce

preview

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. - amrp.cz [archivovaná verze]

Stránky Asociace manželských a rodinných poradců ČR, jejímž cílem je udržovat a zvyšovat profesní kompetence psychologů a sociálních pracovníků

Vydavatel: Asociace manželských a rodinných poradců

Klíčová slova: profesní organizace, psychologové, sociální pracovníci, sociální služby

preview

Asociace mediátorů České republiky - www.amcr.cz [archivovaná verze]

Stránky obsahují informace o asociaci, probíhajících a realizovaných projektech, vysvětlení, co je to mediace a příklady z praxe, seznam akreditovaných mediátorů.

Vydavatel: Asociace mediátorů ČR

Klíčová slova: alternativní řešení sporů, Asociace mediátorů České republiky, mediace, sociální poradenství

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy - www.annojck.cz [archivovaná verze]

Stránky nepodnikatelského zájmového združení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektexh a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Klíčová slova: Jihočeský kraj (Česko : 2000-), nevládní instituce a organizace, neziskové organizace, neziskový sektor, zájmová sdružení

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje : ANNOJMK - www.annojmk.cz [archivovaná verze]

Web sdružující nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji. V jeho rámci je poskytováno i právní, daňové, grantové a učetní poradenství.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Klíčová slova: nevládní instituce a organizace, neziskové organizace, občanská sdružení

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje : ANNOLK - www.annolk.cz [archivovaná verze]

Stránky asociace, jejímž cílem je mimo jiné výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Klíčová slova: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, Liberecký kraj (Česko : 2000-), nevládní instituce a organizace, neziskové organizace, neziskový sektor

preview

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice - www.asociacenno.cz [archivovaná verze]

Informace o asociaci sdružující nestátní neziskové organizace v České republice. Přehled činnosti, projektů a členských organizací.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Klíčová slova: Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, nevládní instituce a organizace, neziskové organizace, neziskový sektor

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje : ANNOZK - www.annozk.cz [archivovaná verze]

Asociace podporující neziskový sektor v obcích a městech Zlínského kraje. Zastupuje a prosazuje zájmy NNO Zlínského kraje ve vládních a ústředních orgánech veřejné správy a celorepublikových zastřešujících orgánech neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Klíčová slova: nevládní instituce a organizace, neziskové organizace, neziskový sektor, Zlínský kraj (Česko : 2000-)

preview

Asociace občanských poraden - obcanskeporadny.cz [archivovaná verze]

Informace o Asociaci občanských poraden, zřízené pro rozvoj sítě občanských poraden, poskytujících sociálně právní poradenství

Vydavatel: Asociace občanských poraden

Klíčová slova: Asociace občanských poraden, občanské poradny, oběti trestných činů, spotřebitelské úvěry, vzdělávání dospělých

preview

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče - www.asociacehospicu.cz [archivovaná verze]

Stránky asocice sdružující hospice v České republice. Informace o organizaci, jejích členech, činnosti a pořádaných akcích.

Vydavatel: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Klíčová slova: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, hospice, hospicová péče, paliativní péče

preview

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - apsscr.cz [archivovaná verze]

Stránky obsahují informace o společnosti, projektech, dalším vzdělávání sociálních pracovníků a konferencích

Vydavatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Klíčová slova: profesní organizace, sociální pracovníci, sociální služby

preview

Asociace průvodců v problematice rizikového chování - restrikce.cz [archivovaná verze]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Vydavatel: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Klíčová slova: Asociace průvodců v problematice rizikového chování, ochrana lidských práv, rizikové chování, sociální služby

preview

BabyBox - www.babybox.cz [archivovaná verze]

Informace o výstavbě a provozu babyboxů, sociální službě určené pro záchranu nezaopatřených novorozenců

Vydavatel: Hess, Ludvík

Klíčová slova: babyboxy, nechtěné děti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 2.4.2015