Obsah Webarchivu

Pro vydavatele

O Webarchivu

Napsali o nás

Pěstounská péče na přechodnou dobu (10/2014)
Racing Life (10/2014)
Správným směrem (7/2014)
Alkoholium.cz (5/2014)
Česká asociace geocachingu, o. s. (2/2014)
ČeskoTurecko.cz (2/2014)
Právní linka (5/2013)
Príma receptář (3/2013)
Základní škola Bruntál (2/2013)

Fakta

WebArchiv obsahuje 87,4 TB dat k 1. 5. 2014. První dokument byl archivován 3.9.2001.

Náš web je pod licencí

Creative Commons License

Rozdělení podle oborů

Přehled nasmlouvaných zdrojů dle oborového třídění:
preview

21století.cz - 21stoleti.cz [archivovaná verze]

Populárně-naučný časopisu 21.století. Stránky obsahují aktuality a zajímavosti z oblasti techniky, vesmíru, přírody, medicíny, historie, architektury a objevů

Vydavatel: RF Hobby

Klíčová slova: architektura, příroda, věda a technika, vesmír, všeobecnosti a zajímavosti

preview

6. rámcový program EU : 2002 - 2006 - 6rp.cz [archivovaná verze]

Informační materiály o uplynulém 6. rámcovém programu Evropské unie, prostřednictvím kterého bylo možno žádat o finanční podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Popis programu, tématické priority, možnosti zapojení malých a středních podniků, specifické aktivity

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Klíčová slova: Evropská unie, granty, podpora vědy a výzkumu, výzkum a vývoj, výzkumné projekty

preview

Akademický bulletin - abicko.avcr.cz [archivovaná verze]

Časopis obsahuje oficiální informace ze zasedání Akademické rady AV ČR a zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum, články o vědeckých objevech, polemiky k situaci v AV ČR a vědecké obci v ČR i v zahraničí, reportáže a fotoreportáže z významných událostí, zprávy z tiskových konferencí a rozhovory se zahraničními vědci. Dostupný od roku 1998

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Klíčová slova: Akademie věd České republiky, Česko, věda, vědci, výzkum a vývoj

preview

Akademie v centru pozornosti - ohrozeni.avcr.cz [archivovaná verze]

Převážně kritické příspěvky k tématu způsobu podpory vědy a výzkumu z veřejných prostředků ve vztahu k financování Akademie Věd České Republiky a souvisejících vědeckých pracovišť

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Klíčová slova: Akademie věd České republiky, aplikovaný výzkum, podpora vědy a výzkumu, vědecký výzkum

preview

Akademie věd České republiky - www.cas.cz [archivovaná verze]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Vydavatel: Akademie věd ČR

Klíčová slova: Akademie věd České republiky, popularizace vědy, věda, výzkum a vývoj, vzdělávání

preview

Akademon : server pro technické inovace, dobrodružství poznání a nejnovější poznatky vědy - www.akademon.cz [archivovaná verze]

Informace z oblasti technologických inovací a nejnovějších poznatků vědy

Vydavatel: Dvořák, Ondřej

Klíčová slova: poznání, technologický rozvoj, věda

preview

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. - amvis.cz [archivovaná verze]

Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Vydavatel: Americké vědecké informační středisko

Klíčová slova: Americké vědecké informační středisko, informační služby, intelektuální spolupráce, mezinárodní spolupráce, podpora vědy a výzkumu, výzkum a vývoj

preview

Asociace knihoven vysokých škol České republiky - www.akvs.cz [archivovaná verze]

Stránky obsahují seznam členů asociace, aktivity, výroční zprávy, zprávy ze zahraničních cest, archiv pořádaných akcí od roku 1995

Vydavatel: Asociace knihoven vysokých škol ČR

Klíčová slova: Asociace knihoven vysokých škol České republiky, informační gramotnost, univerzitní knihovny, vysokoškolské knihovny

preview

Asociace muzeí a galerií České republiky - www.cz-museums.cz [archivovaná verze]

Informace o událostech v českém muzejnictví, sdružení Asociace muzeí a galerií České republiky a rejstřík všech muzeí působících na území České republiky

Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR

Klíčová slova: Česko, muzea, muzejnictví

preview

Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice - www.icmcr.cz [archivovaná verze]

Informace o informačních centrech pro mládež na území České republiky, metodika pro založení a koncepce rozvoje informačních center v České republice

Vydavatel: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR

Klíčová slova: Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, Česko, informační střediska, mladí lidé

preview

Asociace výzkumných organizací : AVO - avo.cz [archivovaná verze]

Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Vydavatel: Asociace výzkumných organizací

Klíčová slova: Asociace výzkumných organizací, Česko, grantové programy, podpora vědy a výzkumu, účetnictví, výzkum a vývoj

preview

Autogramy.cz - autogramy.cz [archivovaná verze]

Bohatá fotogalerie podepsaných portrétů herců, hereček, držitelů filmové ceny Oscar, kosmonautů, hudebníků, sportovců a politiků

Vydavatel: Podolský, Ján

Klíčová slova: autogramy, herci, herečky, kosmonauti, modelky, sportovci

preview

Blog - Jaroslav Petr (bigbloger.lidovky.cz) - jaroslavpetr.bigbloger.lidovky.cz [archivovaná verze]

Weblog popularizátora vědy obsahuje články, které se zabývají společenskými dopady a etickými aspekty vědeckých objevů.

Vydavatel: Petr, Jaroslav

Klíčová slova: nauka o životním prostředí, popularizace vědy, věda a společnost

preview

Blognoviny - www.blognoviny.cz [archivovaná verze]

Komentáře, publicistika ze všeobecných témat a reflexí. Převažuje tématika z oblasti internetu a software, státní a regionální politiky

Vydavatel: Blognoviny

Klíčová slova: internetová periodika, noviny, publicistika

preview

Brněnská muzejní noc - www.brnenskamuzejninoc.cz [archivovaná verze]

Informace o akci, zapojených muzeích, galeriích, doprovodných akcích a aktuálním dění. Součástí archiv akce od roku 2009.

Vydavatel: Moravská galerie

Klíčová slova: Brno (Česko), galerie, muzea, muzejnictví

preview

CBU International Conference Proceedings ... - ojs.journals.cz/index.php/CBUConference2013/ [archivovaná verze]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Vydavatel: Central Bohemia University

Klíčová slova: podniková ekonomika, sociální vědy, věda, zdravotnictví

preview

Cena Ď : českým mecenášům a dobrodincům - cena-d.cz [archivovaná verze]

Informace o výročních cenách udělovaných mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR. Laureáti od roku 2010, informace o kolegiu, nominace. Součástí je fotogalerie z ceremoniálu udílení cen.

Vydavatel: Langer, Richard

Klíčová slova: ceny a vyznamenání, mecenášství, sponzorství

preview

Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky - ces.mkcr.cz [archivovaná verze]

Databáze obsahuje popis muzejních sbírek českých muzeí a galerií, které mají za základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy povinnost zažádat o zápis do centrální evidence sbírek

Vydavatel: Ministerstvo kultury

Klíčová slova: Česko, galerie, muzea, muzejní sbírky

preview

Centrum Excelence Telč - cet.arcchip.cz [archivovaná verze]

Stránky projektu výstavby výzkumného a vývojového centra. Informace o projektu, jeho realizaci, laboratořích, výzkumném programu a aktuálním dění.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav teoretické a aplikované mechaniky

Klíčová slova: udržitelný rozvoj, výzkumné projekty, výzkumné ústavy

preview

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví - www.emuzeum.cz [archivovaná verze]

Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Zprostředkovává muzejní sbírky a informuje veřejnost o událostech v českém muzejnictví. Stránky obsahují právní předpisy, metodiku, odborné články z oblasti muzejnictví a muzeologie, přehled souvisejících stipendií

Vydavatel: Národní muzeum

Klíčová slova: Česko, kulturní dědictví, muzejnictví, muzeologie, Národní muzeum (Praha, Česko), Národní muzeum (Praha, Česko). Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nahoru
kontakt: webarchiv@nkp.cz
Poslední aktualizace: 2.3.2015