Pokrytí (Coverage)


Syntax: DC.Coverage


Definice prvku DC:

Prostorové nebo časové charakteristiky intelektuálního obsahu zdroje (jméno místa nebo zeměpisné souřadnice, resp. označení období, datum nebo časový interval). Doporučuje se vybírat hodnotu z řízeného slovníku a raději upřednostňovat názvy míst nebo časových období před číselnými identifikátory jako jsou soubory souřadnic nebo časové intervaly.


Kvalifikátory DC:

Příklady:
<meta name="DC.Coverage.spatial" scheme="DCMIPoint" content="New York (New York)">
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#coverage">

<meta name="DC.Coverage.temporal" scheme="DCMIPeriod" content="Druhá světová válka">
<link rel="schema.DC"<br> href="http://purl.org/metadata/dublin_core_elements#coverage">

Přejít na Nástroj pro tvorbu metadat Dublin Core | Soubor metadatových prvků Dublin Core (Dublin Core Czech)
Poslední aktualizace: 2. května 2006