Světový den knihy a autorského práva

23. dubna si připomínáme sílu slova, význam literatury i jedinečnost zážitku z četby. Slavíme ho nejen jako Světový den knihy, ale také autorského práva. Na knihy, stejně jako na další výsledky tvůrčího procesu, se vztahují práva duševního vlastnictví. Víte, co znamená otevřená licence? Z našeho archivu jsme pro vás tentokrát vybrali dva zdroje, které vám toto téma přiblíží.

Zatímco na českých stránkách celosvětově používané licence Creative Commons se dočtete o možnostech legálního sdílení obsahu nehmotných děl a zároveň jeho ochrany, na stránkách Prosazování práv z duševního vlastnictví se dozvíte více o konkrétním uplatňování těchto práv a jeho legislativním rámci.

obrázek: http://www.cjch.cz/cz/year/2007/eva-kotatkova

 
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Creative Commons Česká republika

České stránky na podporu licencí Creative Commons. Informace o jejich vztahu k české legislativě, aktuálním dění, otázkách z praxe, typech licencí.

Vydavatel: Creative Commons ČR


Prosazování práv z duševního vlastnictví

Informace zejména z oblasti prosazování práv z duševního vlastnictví. Výukové materiály, judikáty, právní předpisy, metodiky.

Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví
Webarchiv k 26. 5. 2017 obsahuje 245 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 5146 smluv. Poslední aktuální smlouvy: